Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Verification of the contractual work remuneration amount by the Social Insurance Institution for the purpose of determining the basis for calculating the contribution

The aim of the article is to discuss the authorization of the Social Insurance Institution to question the amount of the remuneration determined in the employment contract for the purpose of determining the basis for calculating the contribution. The article briefly discusses the resolution of the Supreme Court of 27 April 2005. (II UZP 2/05) in which this entitlement was formulated. Moreover, the prerequisites for the application of the correction mechanism are presented and briefly discussed, as well as some comments on the application of the mechanism itself. Despite the extensive case-law of the Supreme Court on the application of the mechanism in question, Social Insurance Institution often seems to ignore this case-law. As a consequence, it seems advisable to undertake a scientific reflection on the discussed issue, especially with regard to the necessity of regulating the entitlement of the Social Insurance Institution in question in statutory provisions.

Keywords: remuneration; contribution basis; verification of remuneration

References

Bibliografia/References

Lach, D. E. (2006). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2005 r., II UZP 2/05. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, (2).

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (2017). Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie. Warszawa.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (2018). Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie. Warszawa.

Sadlik, R. (2014). Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia pracownika przez ZUS. Monitor Prawa Pracy, (5).

Sanetra, W. (2009). Bodźcowa funkcja wynagrodzenia za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej W: W. Sanetra (red.), Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji. Warszawa.

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Święcicki, M. (1963). Prawo wynagrodzenia za pracę. Warszawa.

Wagner, B. (1996). Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Wagner, B. (2010). W: B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Walczak, K. (2012). Funkcje wynagrodzeń w społecznej gospodarce rynkowej — teoria i praktyka. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription