Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.9.4
JEL: J28

Analysis of accidents at work in the field of transport activities and storage in the aspect of improving work safety

The article is of a theoretical and practical nature and it contains a statistical analysis. It presents the problem of the occurrence of accidents reported for transport activities and storage in Poland in 2014–2019 (a six-year analysis). The analysis included the determination of accident rates: frequency and severity of consequences. The demographic characteristics of the injured persons, such as sex, age, length of service, were also analyzed. The conducted analyzes allowed for an assessment of occupational safety in the field of transport activities and storage. The conducted study made it possible to identify groups of workers that are most often exposed to accidents at work. The aim of the study was to assess occupational safety in the field of transport activities and storage, taking particular account of and identifying professional groups to which special attention should be paid during training in the area of building awareness of safe behavior in the workplace. Identification of professional groups in which accidents are most often registered and the application of effective protective and training prophylaxis may translate into an improvement in work safety.

Download article
Keywords: transport activities and storage; accident at work; accident rates

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Banach, M. (2020). Wypadki w transporcie i gospodarce magazynowej, https://tower.prowly.com/91479-bezpieczenstwo-pracy-w-2019-r-wypadki-w-transporcie-i-gospodarce-magazynowej (31.08.2021).

Knosala, R. (2017). Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krause, M. (2014). Analiza stanu bhp i analiza wypadków w przedsiębiorstwie — ćwiczenia. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Krause, M. (2015). Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski. Przegląd Górniczy, (6), 35–41.

Lis, T., Nowacki, K. (2005). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Majewski, J. (2006). Informatyka w magazynie. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Małysa, T. (2019). Work safety during usage, repair and maintenance of machines — a review of work safety in the aspect of accidents at work. New Trends in Production Engineering, (2), 151–161.

Nicoletti, L., Padovano, A. (2019). Human factors in occupational health and safety 4.0: a cross-sectional correlation study of workload, stress and outcomes of an industrial emergency response. International Journal of Simulation and Process Modelling, 14(2), 180. https://doi.org/10.1504/ijspm.2019.10021441

Pawłowska, Z. (2012). Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo pracy, (8), 32–34.

Ruppert, T., Jaskó, Sz., Holczinger, T., Abonyi, J. (2018). Enabling Technologies for Operator 4.0: A Survey. Applied Science, 8(9), 1650. https://doi.org/10.3390/app8091650

Rut, J., Wołczański, T. (2014). Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Rut, J., Wołczański, T. (2015). Logistyka i bezpieczeństwo w procesie magazynowania. Logistyka, (6), 882–888.

Wiśniowski, R. (2016). Metody zastosowania i interpretacji wskaźników wynikowych jako element oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(12), 123–134.

 

Strony internetowe/Websites

www.stat.gov.pl — statystyki wypadkowe za lata 2014–2019 (20.08.2021).

www.klasyfikacje.gofin.pl (20.08.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription