Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza wypadkowości w transporcie i gospodarce magazynowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy

Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny z analizą statystyczną. W opracowaniu przedstawiono problematykę występowania zdarzeń wypadkowych zarejestrowanych dla działalności transportowej i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2014–2019 (analiza sześcioletnia). Przeprowadzona analiza obejmowała wyznaczenie wskaźników wypadkowości: częstości i ciężkości następstw. Analizie poddano także cechy demograficzne osób poszkodowanych, takie jak: płeć, wiek, staż pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny bezpieczeństwa pracy w zakresie działalności transportowej i gospodarki magazynowej. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie grup pracowniczych najczęściej ulegających wypadkom przy pracy. Celem opracowania była ocena bezpieczeństwa pracy w zakresie działalności transportowej i gospodarki magazynowej ze szczególnym uwzględnieniem i wskazaniem grup zawodowych, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas szkoleń w obszarze budowania świadomości bezpiecznych zachowań w miejscu pracy. Identyfikacja grup zawodowych, w których najczęściej rejestruje się wypadki, i zastosowanie skutecznej profilaktyki ochronnej, szkoleniowej może przekładać się na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport i gospodarka magazynowa; wypadki przy pracy; wskaźniki wypadkowości

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Banach, M. (2020). Wypadki w transporcie i gospodarce magazynowej, https://tower.prowly.com/91479-bezpieczenstwo-pracy-w-2019-r-wypadki-w-transporcie-i-gospodarce-magazynowej (31.08.2021).

Knosala, R. (2017). Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krause, M. (2014). Analiza stanu bhp i analiza wypadków w przedsiębiorstwie — ćwiczenia. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Krause, M. (2015). Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski. Przegląd Górniczy, (6), 35–41.

Lis, T., Nowacki, K. (2005). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Majewski, J. (2006). Informatyka w magazynie. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Małysa, T. (2019). Work safety during usage, repair and maintenance of machines — a review of work safety in the aspect of accidents at work. New Trends in Production Engineering, (2), 151–161.

Nicoletti, L., Padovano, A. (2019). Human factors in occupational health and safety 4.0: a cross-sectional correlation study of workload, stress and outcomes of an industrial emergency response. International Journal of Simulation and Process Modelling, 14(2), 180. https://doi.org/10.1504/ijspm.2019.10021441

Pawłowska, Z. (2012). Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo pracy, (8), 32–34.

Ruppert, T., Jaskó, Sz., Holczinger, T., Abonyi, J. (2018). Enabling Technologies for Operator 4.0: A Survey. Applied Science, 8(9), 1650. https://doi.org/10.3390/app8091650

Rut, J., Wołczański, T. (2014). Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Rut, J., Wołczański, T. (2015). Logistyka i bezpieczeństwo w procesie magazynowania. Logistyka, (6), 882–888.

Wiśniowski, R. (2016). Metody zastosowania i interpretacji wskaźników wynikowych jako element oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(12), 123–134.

 

Strony internetowe/Websites

www.stat.gov.pl — statystyki wypadkowe za lata 2014–2019 (20.08.2021).

www.klasyfikacje.gofin.pl (20.08.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę