Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.1
JEL: L9, O18, R53

Determinants and trends of changes on the warehouse market in Poland

The warehouse market in Poland has been developing since the beginning of the 21st century, bringing dynamic changes in the landscape, especially around the big agglomerations. One may notice mainly quantitative changes, which mean the increase in the number of warehouse constructions and warehouse space; moreover, the warehouses themselves have been changing, including their facilities, functions, inner structure. The aim of the present paper is to characterize the changes which have been taking place on the warehouse market in Poland in the period from 2004 to 2020. The following analysis focuses on the direction, extent, pace, reasons for the observed changes and its regional diversity.

Download article
Keywords: warehouse; warehouse market; development determinants; Poland

References

Bibliografia/References

Choromańska, J. (2014). BTS, czyli magazyn „szyty na miarę”. Czym jest? https://magazyny.pl/blog/baza-wiedzy/bts-czyli-magazyn-szyty-namiare-czym-jest (16.03.2020).

Chudzik, D. (2017). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Colliers International (2019). Rynek nieruchomości magazynowych. Market Insights. Warszawa.

Coyle, J., Bardi, E., Langley Jr., C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Cushman & Wakefield (2017), Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce.

Fechner, I., Szyszka, G., (red), (2008). Logistyka w Polsce. Raport 2107. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Galińska, B. (2016). Gospodarka magazynowa. Warszawa: Difin.

Jones Lang Lasalle (2017). Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2016 r.

Jones Lang Lasalle (2019). Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2018 r.

Logistyczny.com (2018). BTS czy magazyn spekulacyjny? https://logistyczny.com/aktualnosci/magazynowanie-inwenstycje-i-transakcje/item/4113-bts-czy-magazyn-spekulacyjny (16.04.2020).

Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A. (2020). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Niemczyk, A. (2006). Wpływ łańcuchów dostaw na zmiany w magazynach. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Olszewski, T. (2018). Magazyny w Polsce już nie są takie jak kilka lat temu. https://dyskusja.biz/gospodarka (19.03.2020).

Polski Komitet Normalizacyjny (1981). Budowle magazynowe — Podział, nazwy i określenia. PN-84/N-011800.

Savills (2019). Rynek magazynowy w Polsce. Warszawa.

Szymonik, A. (2019). Wybrane problemy funkcjonowania magazynu — w teorii i praktyce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka (11), 23–31. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.11.4

Szymonik, A., Chudzik, D. (2018). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. 2018 poz. 1162.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
As file to download
14.00
Subscription
159.00 €
120.00
get subscription