Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.1
JEL: L9, O18, R53

Determinanty i tendencje zmian na rynku magazynowym w Polsce

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie od początku XXI w., przynosząc zmiany w krajobrazie, szczególnie wokół dużych aglomeracji. Można zauważyć przede wszystkim zmiany ilościowe, co oznacza wzrost liczby obiektów i powierzchni magazynowej. Zmieniają się same magazyny, w tym ich wyposażenie, funkcje, struktura wewnętrzna. Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły na rynku magazynowym w Polsce w latach 2004–2020. Analiza koncentruje się na kierunku, wielkości, tempie i determinantach zachodzących zmian oraz na ich zróżnicowaniu regionalnym

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: magazyn; rynek magazynowy; determinanty rozwoju; Polska

Bibliografia

Bibliografia/References

Choromańska, J. (2014). BTS, czyli magazyn „szyty na miarę”. Czym jest? https://magazyny.pl/blog/baza-wiedzy/bts-czyli-magazyn-szyty-namiare-czym-jest (16.03.2020).

Chudzik, D. (2017). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Colliers International (2019). Rynek nieruchomości magazynowych. Market Insights. Warszawa.

Coyle, J., Bardi, E., Langley Jr., C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Cushman & Wakefield (2017), Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce.

Fechner, I., Szyszka, G., (red), (2008). Logistyka w Polsce. Raport 2107. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Galińska, B. (2016). Gospodarka magazynowa. Warszawa: Difin.

Jones Lang Lasalle (2017). Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2016 r.

Jones Lang Lasalle (2019). Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2018 r.

Logistyczny.com (2018). BTS czy magazyn spekulacyjny? https://logistyczny.com/aktualnosci/magazynowanie-inwenstycje-i-transakcje/item/4113-bts-czy-magazyn-spekulacyjny (16.04.2020).

Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A. (2020). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Niemczyk, A. (2006). Wpływ łańcuchów dostaw na zmiany w magazynach. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Olszewski, T. (2018). Magazyny w Polsce już nie są takie jak kilka lat temu. https://dyskusja.biz/gospodarka (19.03.2020).

Polski Komitet Normalizacyjny (1981). Budowle magazynowe — Podział, nazwy i określenia. PN-84/N-011800.

Savills (2019). Rynek magazynowy w Polsce. Warszawa.

Szymonik, A. (2019). Wybrane problemy funkcjonowania magazynu — w teorii i praktyce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka (11), 23–31. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.11.4

Szymonik, A., Chudzik, D. (2018). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. 2018 poz. 1162.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę