Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.6
Iwona Pisz ORCID: 0000-0001-6079-3178 , e-mail: ipisz|uni.opole.pl| |ipisz|uni.opole.pl

Early warning system in project management as a tool for achieving project success

The aim of the work is to present the nature of early warning systems in project management in the
context of achieving project goals. The need to use early warning tools in project management is

justified primarily in the fact that, as a rule, (apart from extraordinary events) enterprises show
symptoms of crisis situations in the implementation of projects undertaken long before the project
fails. Early identification of signals of the impending crisis should therefore be one of the basic tasks
in project management. The article discusses the role of the early warning system and its functions.
The applications of early warning systems in practice have been pointed out. An example of an early
warning system is presented on the example of the ELOshield system in the field of logistics
processes.

Download article
Keywords: project; weak signals; early warning systems; project success

References

Blaik P. (2015) Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE.
Bukłaha E. (2012). Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace
Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt
Naukowy, 113, 24–34.
Drucker P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE.
Drucker P. (2005). The National Interest. Forum, 17/18.
Gliński P., Kuc B. R., Foltyn H. (2000) Menedżeryzm, strategie, zarządzanie. Warszawa: Key Text.
Głodziński E. (2016). Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary. Koncepcje. Zależności.
Warszawa: PWE.
Hunek J. K. (1989). Systemy wczesnego ostrzegania. Przegląd Organizacji, 5.
Jones R. (2009). Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
Mączyńska E. (2008). Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności firm. W: J. Kotowicz-Jaworska
(red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Key
Text.
Sink D., Tuttle T. (1989). Planning and Measurement in Your Organization of the Future. Norcross:
Industrial Engineering and Management Press.
Penc J. (1994). Wczesne ostrzeganie w strategii przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4, 53–60.
Penc J. (2005). Podstawy nowoczesnego zarządzania projektowanie warunków rozwoju i strategii
organizacji. Łódź.

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 3/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription