Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.6
Iwona Pisz ORCID: 0000-0001-6079-3178 , e-mail: ipisz|uni.opole.pl| |ipisz|uni.opole.pl

System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami jako narzędzie wspomagania osiągania sukcesu projektu

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
projektami w kontekście osiągania celów projektów. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego
ostrzegania w zarządzaniu projektami ma uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że z reguły
(pomijając zdarzenia nadzwyczajne) przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych w
realizacji podejmowanych projektów na długo przedtem zanim dojdzie do niepowodzenia projektu.
Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być zatem jednym z
podstawowych zadań w zarządzaniu projektami. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego
ostrzegania oraz jego funkcje. Wskazano na zastosowania systemów wczesnego ostrzegania w
praktyce. Przedstawiono przykład systemu wczesnego ostrzegania na przykładzie systemu ELOshield
w obszarze procesów logistycznych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: projekt; słabe sygnały; system wczesnego ostrzegania; sukces projektu

Bibliografia

Blaik P. (2015) Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE.
Bukłaha E. (2012). Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace
Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt
Naukowy, 113, 24–34.
Drucker P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE.
Drucker P. (2005). The National Interest. Forum, 17/18.
Gliński P., Kuc B. R., Foltyn H. (2000) Menedżeryzm, strategie, zarządzanie. Warszawa: Key Text.
Głodziński E. (2016). Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary. Koncepcje. Zależności.
Warszawa: PWE.
Hunek J. K. (1989). Systemy wczesnego ostrzegania. Przegląd Organizacji, 5.
Jones R. (2009). Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
Mączyńska E. (2008). Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności firm. W: J. Kotowicz-Jaworska
(red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Key
Text.
Sink D., Tuttle T. (1989). Planning and Measurement in Your Organization of the Future. Norcross:
Industrial Engineering and Management Press.
Penc J. (1994). Wczesne ostrzeganie w strategii przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4, 53–60.
Penc J. (2005). Podstawy nowoczesnego zarządzania projektowanie warunków rozwoju i strategii
organizacji. Łódź.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę