Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.1
JEL: M29

Logistics costs as a determinant of modern logistics processes

The identification of logistics costs is a complex issue that is difficult to implement in practice. The efficiency of logistic processes is directly linked to the conduct of economic calculation in logistics and is a fundamental determinant of the design and implementation of these processes, including their management. As a consequence, determining the impact of logistics costs on contemporary logistics processes is associated with the identification of logistics costs properties, their evaluation and determination of the trends in the cost accounting, which is reflected in the content of the article and, consequently, there are presented theoretical and practical requirements to be met in order to make full use of the results to identify the correct amounts of logistics costs for the rationalization of logistics processes in enterprises.

Download article
Keywords: logistics costs; efficiency of logistics processes; process logistic cost accounting; system approach and recognition of the logistic cost structure

References

Bibliografia/References

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. II zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. IV zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bocheńska, A., Jeż, P., Koszty logistyczne. W: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszty_logistyczne, (20.06.2020).

Cieciura, M. (2013). Przesłanki stosowania rachunkowości w obszarze logistyki. Logistyka, jako obszar zastosowania narzędzi rachunkowości. W: B. Filipiak (red.), Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce, doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich. Warszawa: Difin.

Fertsch, M. (red.) (2006). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Impuls Plus Consulting.

Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaplan, R. S., Cooper R. (2000). Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna.

Kufel, M. (1990). Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Nowak, E., Piechota, R., Wierzbiński, M. (2004). Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sadowska, B. (2018). Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.

Skoczylas, K., Skoczylas, L. (2016). Rodzaje i ocena kosztów stanowiskowych obszaru zaopatrzenia. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (6), 540, https://www.google. com/search?client=firefox-b-d&q=podzia%C5%82+koszt%C3%B3w+logistyki+zaopatrzenia, (21.06.2020).

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2012). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szczypa, P. (2011). Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu. Warszawa: CeDeWu.

Śliwczyński, B. (2007). Controlling w zarządzaniu logistyką. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki.

Ślusarczyk, B. (2014). Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach. Przegląd Organizacji, (10). https://doi.org/10.33141/po.2014.10.06

Świderska, G. K. (red.) (2003). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom II. Warszawa: MAC.

Twaróg, J. (2003). Koszty logistyki przedsiębiorstw. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591.

Zieliński, T. M., Senator, P. Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, https://akademiacontrollingu.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artykul_ABC_Akademia_Model-12-poziomow-cz.1.pdf (20.01.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription