Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.1
JEL: M29

Koszty logistyki jako determinanta współczesnych procesów logistycznych

Identyfikacja kosztów logistyki jest przedsięwzięciem złożonym i trudnym do wykonania w praktyce. Efektywność procesów logistycznych wiąże się wprost z prowadzeniem rachunku ekonomicznego w logistyce i jest zasadniczą determinantą projektowania i realizacji tych procesów, w tym zarządzania nimi. W konsekwencji określenie wpływu kosztów logistyki na współczesne procesy logistyczne wiąże się z identyfikacją właściwości kosztów logistyki, ich oceną oraz określeniem tendencji zmian w rachunku tych kosztów, co odzwierciedlają treści artykułu. W konsekwencji zostały w nim przedstawione wymogi teoretyczno-praktyczne konieczne do spełnienia, aby wykorzystać w pełni wyniki poprawnej identyfikacji wielkości kosztów logistyki do racjonalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: koszty logistyki; efektywność procesów logistycznych; procesowy rachunek kosztów logistyki; systemowe ujęcie i rozpoznanie struktury kosztów logistycznych

Bibliografia

Bibliografia/References

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. II zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. IV zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bocheńska, A., Jeż, P., Koszty logistyczne. W: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszty_logistyczne, (20.06.2020).

Cieciura, M. (2013). Przesłanki stosowania rachunkowości w obszarze logistyki. Logistyka, jako obszar zastosowania narzędzi rachunkowości. W: B. Filipiak (red.), Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce, doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich. Warszawa: Difin.

Fertsch, M. (red.) (2006). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Impuls Plus Consulting.

Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaplan, R. S., Cooper R. (2000). Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna.

Kufel, M. (1990). Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Nowak, E., Piechota, R., Wierzbiński, M. (2004). Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sadowska, B. (2018). Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.

Skoczylas, K., Skoczylas, L. (2016). Rodzaje i ocena kosztów stanowiskowych obszaru zaopatrzenia. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (6), 540, https://www.google. com/search?client=firefox-b-d&q=podzia%C5%82+koszt%C3%B3w+logistyki+zaopatrzenia, (21.06.2020).

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2012). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szczypa, P. (2011). Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu. Warszawa: CeDeWu.

Śliwczyński, B. (2007). Controlling w zarządzaniu logistyką. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki.

Ślusarczyk, B. (2014). Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach. Przegląd Organizacji, (10). https://doi.org/10.33141/po.2014.10.06

Świderska, G. K. (red.) (2003). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom II. Warszawa: MAC.

Twaróg, J. (2003). Koszty logistyki przedsiębiorstw. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591.

Zieliński, T. M., Senator, P. Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, https://akademiacontrollingu.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artykul_ABC_Akademia_Model-12-poziomow-cz.1.pdf (20.01.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę