Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Sharing economy, co-creation and logistics — mutual conditions

The  sharing  economy,  co-creation,  the  fourth  industrial revolution  are  the  slogans  describing  the  modern environment of people's lives. In these concepts, the potential to  satisfy  consumers'  needs  is  hidden.  Logistics  faces  the challenge  of  meeting  the  requirements  set  by  these  new conditions. In the article, the authors wonder about the place of logistics in the new reality and its possible changeability.

Download article
Keywords: economy of sharing; Industry 4.0.; Logistics; stability of logistics

References

Bauman, Z., Bauman, I., Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2017). Zarządzanie w płynnej nowoczesności. Warszawa: Bęc zmiana.

Carbone, V., Rouquet, A., Roussat, Ch. (2018). A typology of logistics at work in collaborative consumption. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(6), 570–585. https: //doi. org/10.1108/IJPDLM-11-2017-0355.

Eckhardt, G. M., Bardhi, F. (2016). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All. https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all (30.11.2019).

Galvagno, M., Dalli, D. (2014). Theory of Value Co-creation. A Systematic Literature Review. Managing Service Quality, (24), 643–683. https://doi.org/10.1108/MSQ-09-2013-0187.

Gesing, B., Peterson, S. J., Michelsen, D. (2018), Artificial intelligence in logistics. A collaborative report by DHL and IBM on implications and use cases for the logistics industry. Troisdorf: DHL Customer Solutions & Innovation.

Jung, B. (2017). Debata wokół pojęcia sharing economy i jego miejsca w gospodarce cyfrowej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (44), 149–162.

Lenart-Gansiniec, R. (2017). Crowdsourcing i jego pomiar — próba operacjonalizacji. Studia Ekonomicze, (322), 74-88.

Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017a). Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, (2), 72–81. https://doi.org/10.15611/ie.2017.2.06.

Leszczyńska,  M.,  Łopaciński,  K.  (2017b).  Paradygmat  prosumenta  w kontekście  wyzwań  współczesnego  rynku. Zarządzanie  i Finanse, 15(2), 221–235.

Mehmann, J., Frehe, V., Teuteberg, F. (2015). Crowd Logistics — A Literature Review and Maturity Model. W: W. Kersten, T. Blecker, C. M. Ringle (red.). Innovations and Strategies for Logistics and Supply Chains. Proceedings of the 10th Hamburg International Conference of Logistics (117–145), Hamburg: epubli GmBH.

Płaczek, E. (2018). Logistyka w erze Industry 4.0. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(11.3), 55–66.

Redlich, T., Moritz, M. (2016). Bottom-up Economics. Foundations of a Theory of Distributed and Open Value Creation. W: J. P. Ferdinand, U. Petschow, S. Dickel (red.), The Decentralized and Networked Future of Value Creation. 3D Printing and its Implications for Society, Industry and Sustainable Development (27–57). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31686-4_3

Redlich, T., Moritz, M., Wulfsberg, J. P. (red.) (2019). Co-Creation. Reshaping Business and Society in the Era of Bottom-up Economics. Cham: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97788-1.

Szołtysek, J. (2012). Dostępność jako uniwersalna determinanta działań logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 28–32.

Szołtysek, J. (2017). Użyteczność w logistyce. Studia Ekonomiczne. Zarządzanie, (12), 85–93.

Szołtysek, J. (2018). Czy koncepcja zarządzania logistycznego w czasie nowych możliwości jest odporna na zmiany? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(11.3), 261–274.

Szołtysek,  J.,  Otręba,  R.  (2019).  Gospodarka  współdzielenia  w dyskursie  logistycznym.  Gospodarka  Materiałowa  i Logistyka, (1),  2–8. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.1.1

Zysk, W. (2016). Wolny handel a ekonomia współdzielenia. W kierunku nowego systemu gospodarowania. Ekonomia XXI Wieku, (3), 37–47. https://doi.org/10.15611/e21.2016.3.03.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription