Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Storage management in Automobile Factory Jelcz S.A.

In the era of increasing customer requirements, significant problems are shortening the order fulfillment cycle and lowering prices. For this purpose, the analysis of the warehousing process is carried out, and rational warehouse management facilitates order picking and also reduces costs. In the article, the author presents a warehouse management system based on the example of the Polish bus manufacturer, Zakłady Samochodowe Jelcz SA. The article is based on information collected during numerous meetings and interviews with the employees of ZS Jelcz.

Keywords: storage management; Automobile Factory Jelcz S.A

References

Bibliografia/References

1. H.G. Tonndorf, Logistyka w handlu I przemyśle. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 118

2. L. Rosell, Techniki zakupu. Jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie? Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2004, s. 91

3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002, s. 312

4. J. Witkowski, Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo AE, Wrocław 1995, s. 17-18

5. P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 1997

6. S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993

7. Logistyka w biznesie. Pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa 2006, s. 42

8. K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004, s. 360

9. M. Dąbrowska-Mitek, Środki transportu magazynowego wykorzystywane w Zakładach Samochodowych :Jelcz” S.A. „Logistyka” 2005, nr 4, s. 26-28

10. Podstawy zarządzania operacyjnego. Pod red. Z. Jasińskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 157

11. M. Dąbrowska-Mitek, Ocena dostawców i logistyczna obsługa klientów w Zakładach Samochodowych „Jelcz” S.A. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2003, nr 11, s. 7-12

12. Rozporządzenie ministra zdrowia z 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679).

13. M. Dąbrowska-Mitek, Gospodarka odpadami w Zakładach Samochodowych „Jelcz” S.A. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 2, s. 24-27

14. E. Gołembska, H. Mokrzyszczak, Zarządzanie produktem w logistyce przedsiębiorstw. Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań – Zielona Góra 1997, s. 177

15. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pod red. J. Witkowskiego, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 100-101

Article price
4.00
Price of the magazine number
8.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription