Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka magazynowa w Zakładach Samochodowych Jelcz S.A.

W dobie wzrostu wymagań klientów istotnymi problemami stają się skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz obniżka cen. W tym celu dokonuje się analizy procesu magazynowania, a racjonalne zarządzanie gospodarką magazynową ułatwia kompletowanie zamówień, a także wpływa na obniżenie kosztów. W artykule autorka przedstawia system gospodarki magazynowej na przykładzie polskiego producenta autobusów, Zakładów Samochodowych Jelcz SA. Artykuł powstał na podstawie informacji zebranych podczas licznych spotkań i rozmów przeprowadzonych z pracownikami ZS Jelcz.

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa; Zakłady Samochodowe Jelcz S.A.

Bibliografia

Bibliografia/References

1. H.G. Tonndorf, Logistyka w handlu I przemyśle. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 118

2. L. Rosell, Techniki zakupu. Jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie? Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2004, s. 91

3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002, s. 312

4. J. Witkowski, Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo AE, Wrocław 1995, s. 17-18

5. P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 1997

6. S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993

7. Logistyka w biznesie. Pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa 2006, s. 42

8. K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004, s. 360

9. M. Dąbrowska-Mitek, Środki transportu magazynowego wykorzystywane w Zakładach Samochodowych :Jelcz” S.A. „Logistyka” 2005, nr 4, s. 26-28

10. Podstawy zarządzania operacyjnego. Pod red. Z. Jasińskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 157

11. M. Dąbrowska-Mitek, Ocena dostawców i logistyczna obsługa klientów w Zakładach Samochodowych „Jelcz” S.A. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2003, nr 11, s. 7-12

12. Rozporządzenie ministra zdrowia z 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679).

13. M. Dąbrowska-Mitek, Gospodarka odpadami w Zakładach Samochodowych „Jelcz” S.A. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 2, s. 24-27

14. E. Gołembska, H. Mokrzyszczak, Zarządzanie produktem w logistyce przedsiębiorstw. Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań – Zielona Góra 1997, s. 177

15. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pod red. J. Witkowskiego, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 100-101

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę