Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.4
JEL: L74, L92

The essence of the operation of construction wholesalers as logistic support for construction services

Construction is one of the most important branches of the economy. The specificity of this industry causes that logistics plays a huge role in conducting construction works. The metalogistic system related to the delivery of materials to the investment site is particularly important here. The aim of the article is to present the essence of the functioning of construction wholesalers, taking into account logistic support for construction services and to point out the significant benefits for the builders resulting from cooperation with an construction warehouse. The participant observation method was used. Based on the analysis, it was found that construction wholesalers play a very important role in the logistics systems of construction companies. The main benefits that they offer the builders include not only the availability of materials and their timely delivery synchronized with the work schedule, but also the access to many additional services.

Download article
Keywords: construction wholesalers; logistic support; construction services

References

Bibliografia/References

 

Anysz, H., Zbiciak, A. (2013). Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych: analiza wstępnych wyników badania ankietowego. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 14(3), 963–972.

Barcik, R., Jakubiec, M. (2011). Systemy logistyczne — podstawy funkcjonowania. Logistyka, (4), 74–79.

Bielawa, A. (2011). Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Gospodarka, zarządzanie, środowisko, 24, 7–23.

Budner, W. W., Pawlicka, K. (2020). Centrum logistyczne i jego związki z rozwojem miasta. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 23–31. https: //doi.org/10.33226/1231-2037.2020.3.4

Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley Jr., C. J. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cybulska, D. (2013). Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych. Obronność — Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2(6), 20–31.

Górecki, J. (2015). Modelowanie logistyki zaopatrzenia budowlanych projektów inwestycyjnych. Logistyka, (3), 1573–1581.

Jacyna, M., Lewczuk, K. (2016). Projektowanie systemów logistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kauf, S., Tłuczak, A. (2018). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marzantowicz, Ł. (2015). Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 31, 93–105.

Matwiejczuk, W., Gorustowicz, M. (2018). Determinanty efektywności usług inwestycyjno-budowlanych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 118, 395–405. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.118.29

PSB (2018). Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce. Materiały z konferencji partnerów grupy PSB 2018.

Siemaszko, A., Jakubczyk-Gałczyńska, A. (2014). Logistyka robót budowlanych: projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000. Logistyka, (3), 5678–5684.

Szymonik, A., Bielecki, M. (2015). Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Warszawa: Difin.

Wiścicki, M., Błoński, K. (2003). Marketing i logistyka w strategiach konkurencji. Państwo i rynek w gospodarce, 105–117. Pozyskano z http://mikroekonomia.net/pl/library/83 (31.08.2020).

Zamkowska, S. (2011). Identyfikacja potrzeb i obszarów działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Logistyka, (3), 3085–3096.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription