Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.4
JEL: L74, L92

Istota funkcjonowania hurtowni budowlanych jako wsparcia logistycznego usług w budownictwie

Budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Specyfika tej branży powoduje, że logistyka odgrywa ogromną rolę w prowadzeniu prac budowlanych. Szczególnie istotny jest tutaj system metalogistyczny, związany z dostarczaniem materiałów na miejsce inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty funkcjonowania hurtowni budowlanych z uwzględnieniem wsparcia logistycznego usług w budownictwie oraz zaprezentowanie istotnych korzyści, które daje wykonawcy budowlanemu współpraca ze sprawnie funkcjonującym składem budowlanym. Podczas pracy nad artykułem zastosowano metodę obserwacji uczestniczącej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że hurtownie budowlane odgrywają niezwykle istotną rolę w systemach logistycznych firm budowlanych. Główne korzyści, które oferują wykonawcom budowlanym, to nie tylko zapewnienie dostępności materiałów oraz ich terminowa dostawa zsynchronizowana z harmonogramem prac, ale także możliwość skorzystania z wielu usług dodatkowych.

Słowa kluczowe: hurtownie budowlane; wsparcie logistyczne; usługi budowlane

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Anysz, H., Zbiciak, A. (2013). Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych: analiza wstępnych wyników badania ankietowego. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 14(3), 963–972.

Barcik, R., Jakubiec, M. (2011). Systemy logistyczne — podstawy funkcjonowania. Logistyka, (4), 74–79.

Bielawa, A. (2011). Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Gospodarka, zarządzanie, środowisko, 24, 7–23.

Budner, W. W., Pawlicka, K. (2020). Centrum logistyczne i jego związki z rozwojem miasta. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 23–31. https: //doi.org/10.33226/1231-2037.2020.3.4

Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley Jr., C. J. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cybulska, D. (2013). Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych. Obronność — Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2(6), 20–31.

Górecki, J. (2015). Modelowanie logistyki zaopatrzenia budowlanych projektów inwestycyjnych. Logistyka, (3), 1573–1581.

Jacyna, M., Lewczuk, K. (2016). Projektowanie systemów logistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kauf, S., Tłuczak, A. (2018). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marzantowicz, Ł. (2015). Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 31, 93–105.

Matwiejczuk, W., Gorustowicz, M. (2018). Determinanty efektywności usług inwestycyjno-budowlanych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 118, 395–405. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.118.29

PSB (2018). Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce. Materiały z konferencji partnerów grupy PSB 2018.

Siemaszko, A., Jakubczyk-Gałczyńska, A. (2014). Logistyka robót budowlanych: projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000. Logistyka, (3), 5678–5684.

Szymonik, A., Bielecki, M. (2015). Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Warszawa: Difin.

Wiścicki, M., Błoński, K. (2003). Marketing i logistyka w strategiach konkurencji. Państwo i rynek w gospodarce, 105–117. Pozyskano z http://mikroekonomia.net/pl/library/83 (31.08.2020).

Zamkowska, S. (2011). Identyfikacja potrzeb i obszarów działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Logistyka, (3), 3085–3096.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę