Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6
JEL: I15, I18
Magda Ligaj ORCID: m.ligaj@akademia.mil.pl , e-mail: 0000-0002-0615-9739

The impact of COVID-19 on the functioning of enterprises in Poland

The fundamental intent of the following article is to reveal the impact of SARS-CoV-2 on the Polish enterprise performance during the coronavirus pandemic. The time range covers the fourth quarter of 2019 and the first half of 2020. The article contains successively the essence of COVID-19, the condition of enterprises in the current conditions, and outlines the actions of the Polish Government caused by the pandemic. Due to the lack of compact studies on SARS-CoV-2, the article is based on publicly available data on the websites of the World Health Organization as well as Polish ministerial institutions.

Download article
Keywords: pandemic economy; COVID-19; anti-crisis shield

References

Bibliografia/References

Cui, J., Li, F., Shi, Z. L. (2019). Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nature Reviews Microbiology, 17, 181–192. https://doi.org/10.1038/s41579-018-0118-9

Męcina, J., Potocki, P. (2020). Ekspertyza 11. Wpływ COVID 19 na gospodarkę i rynek pracy w Polsce — wyciąg z raportu badawczego. Warszawa: Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U. 2008 nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695).

Żurek, J. (2007). Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie i rozwój. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Strony internetowe/Websites

COVID-19: Informacje kliniczne i wytyczne dotyczące leczenia, Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, https://www.nia.org.pl/wpcontent/uploads/2020/04/FIP-Przewodnik-COVID-19-PL-002.pdf (28.08.2020).

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/tarcza-antykryzysowa-pomoc-dlaprzedsiebiorcowpracownikow/yr4w4jn?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 (28.08.2020).

https://coronavirus.jhu.edu/map.html (29.09.2020).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-wdrugim-kwartale-2020-r-,3,72.html (28.08.2020).

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-stan-zagrozenia-epidemicznego/bq36skx (28.08.2020).

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem (28.08.2020).

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podjelismy-decyzje-o-odwolaniu-wszystkich-imprez-masowych.html (28.08.2020).

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (28.08.2020).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
159.00 €
120.00
get subscription