Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6
JEL: I15, I18
Magda Ligaj ORCID: m.ligaj@akademia.mil.pl , e-mail: 0000-0002-0615-9739

Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce

Celem artykułu jest ukazanie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce w dobie pandemii. Zakres czasowy badań obejmuje czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwsze półrocze 2020 r. Artykuł zawiera charakterystykę zagrożenia chorobą COVID-19 oraz opis stanu przedsiębiorstw w obecnie panujących warunkach, jak również nakreśla działania Rządu RP spowodowane pandemią. Z racji braku opracowań zwartych dotyczących SARS-CoV-2 artykuł oparto na ogólnodostępnych danych pozyskanych ze stron internetowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich instytucji resortowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gospodarka w dobie pandemii; COVID-19; tarcza antykryzysowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Cui, J., Li, F., Shi, Z. L. (2019). Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nature Reviews Microbiology, 17, 181–192. https://doi.org/10.1038/s41579-018-0118-9

Męcina, J., Potocki, P. (2020). Ekspertyza 11. Wpływ COVID 19 na gospodarkę i rynek pracy w Polsce — wyciąg z raportu badawczego. Warszawa: Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U. 2008 nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695).

Żurek, J. (2007). Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie i rozwój. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Strony internetowe/Websites

COVID-19: Informacje kliniczne i wytyczne dotyczące leczenia, Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, https://www.nia.org.pl/wpcontent/uploads/2020/04/FIP-Przewodnik-COVID-19-PL-002.pdf (28.08.2020).

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/tarcza-antykryzysowa-pomoc-dlaprzedsiebiorcowpracownikow/yr4w4jn?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 (28.08.2020).

https://coronavirus.jhu.edu/map.html (29.09.2020).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-wdrugim-kwartale-2020-r-,3,72.html (28.08.2020).

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-stan-zagrozenia-epidemicznego/bq36skx (28.08.2020).

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem (28.08.2020).

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podjelismy-decyzje-o-odwolaniu-wszystkich-imprez-masowych.html (28.08.2020).

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (28.08.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę