Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.98.3
JEL: J6, R11, R41

The impact of COVID-19 pandemic on daily mobility of Warsaw residents

The main purpose of this article is to discuss the impact of COVID-19 pandemic on daily mobility of Warsaw residents. Another issue concerns how city residents perceive traffic congestion. The source basis are the results of studies, which were conducted on a purposively selected sample of 300 inhabitants of Warsaw, as well as the statistics data collected by Warsaw Roads Administration, Public Transport Authority and Statistical Office in Warsaw. The conducted study confirms and develops previous research and proves that urban mobility has been strongly impacted by the COVID-19 pandemic. The Warsaw road network is characterized by a high level of congestion and the most common reasons are: too many passenger cars and too low road network capacity to handle the flow.

Download article
Keywords: COVID-19 pandemic; urban mobility; traffic congestion

References

Bibliografia/References

Abdullah, M., Dias, C., Muley, D., Shahin, M. (2020). Exploring the impacts of COVID-19 on travel behavior and mode preferences. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 8. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100255.

Adey, P., Bissell, D., Hannam, K., Merriman, P., Sheller, M. (2017). The Routledge Handbook of Mobilities. Abingdon: Routledge.

Aloi, A., Alonso, B., Benavente, J., Cordera, R., Echániz, E., González, F., Ladisa, C., Lezama-Romanelli, R., López-Parra, Á., Mazzei, V., Perrucci, L., Prieto-Quintana, D., Rodríguez, A., Sanudo, R. (2020). Effects of the COVID-19 Lockdown on Urban Mobility: Empirical Evidence from the City of Santander (Spain). Sustainability, 12(9). https://doi.org/10.3390/su12093870.

Arimura, M., Vinh Ha, T., Okumura, K., Asada, T. (2020). Changes in urban mobility in Sapporo city, Japan due to the Covid-19 emergency declarations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7. http://dx.doi.org/10.1016/j.trip.2020.100212.

Basu, R., Ferreira, J. (2021). Sustainable mobility in auto-dominated Metro Boston: Challenges and opportunities post-COVID-19. Transport Policy, 103. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.01.006.

Borkowski, P., Jażdżewska-Gutta, M., Szmelter-Jarosz, A. (2021). Lockdowned: Everyday mobility changes in response to COVID-19. Journal of Transport Geography, 90. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102906.

Brzeziński, A., Dobrosielski, M., Dybicz, T., Jesionkiewicz-Niedzińska, K., Włodarek, P., Szagała, P., Szymański, Ł., Rezwow-Mosakowska, M., Rogala, A. (2016). Program operacyjny — Warszawska Polityka Mobilności. Warszawa: Transeko.

Haas, M. de, Faber, R., Hamersma, M. (2020). How COVID-19 and the Dutch „intelligent lockdown” change activities, work and travel behaviour: evidence from longitudinal data in the Netherlands. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 6. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100150.

Fatmi, M. R. (2020). COVID-19 impact on urban mobility. Journal of Urban Management, 9. https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.08.002.

Gadziński, J., Goras, E. (2019). Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Hubbard, K. (2021). Places without reported COVID-19 cases. U.S. News & World Report. https://www.usnews.com/news/bestcountries/slideshows/countries-without-reported-covid-19-cases (10.07.2021).

IHME (2021). COVID-19 Projections: Poland. https://covid19.healthdata.org/poland?view=social-distancing&tab=trend (30.06.2021).

Jędrzejewski, A. (2021). Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020. Jak współdzielone rowery, elektryczne hulajnogi i skutery przetrwały pandemię? Warszawa: Stowarzyszenie Mobilne Miasto.

NIK (2019). Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

PARP (2021). Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczościi innowacyjności 2020. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pawar, D. S., Yadav, A. K., Akolekar, N., Velaga, N. R. (2020). Impact of physical distancing due to novel coronavirus (SARS-CoV-2) on daily travel for work during transition to lockdown. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100203.

Pieriegud, J. (2019). Nowa mobilność miejska — więcej pytań niż odpowiedzi. Gazeta SGH, (352). https://gazeta.sgh.waw.pl/sites/gazeta. sgh.waw.pl/files/sgh_352_insight-2019_www_3.pdf (07.08.2021).

Pifczyk, S. (2017). Zatłoczona Warszawa. Natężenie ruchu i skąd są dojeżdżający do pracy w stolicy. Gazeta Wyborcza. https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22140662, zatloczona-warszawa-natezenie-ruchu-i-skad-sa-dojezdzajacy.html (01.09.2021).

Romanillos, G., García-Palomares, J. C., Moya-Gomez, B., Gutierrez, J., Torres, J., Lopez, M., Cantú-Ros, O. G., Herranz, R. (2021). The city turned off: Urban dynamics during the COVID-19 pandemic based on mobile phone data. Applied Geography, 134. https: //doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102524.

Shamshiripour, A., Rahimi, E., Shabanpour, R., Mohammadian, A. (2020). How is COVID-19 reshaping activity-travel behavior? Evidence from a comprehensive survey in Chicago. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100216.

SWAiD (2021). Ludność według płci, współczynnik feminizacji, gęstość zaludnienia. http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_1.aspx (05.08.2021).

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Świtała, M., Łukasiewicz, A. (2021a). Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19. Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Świtała, M., Łukasiewicz, A. (2021b). Road freight transport companies facing the COVID-19 pandemic. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.5.2.

Tarkowski, M. (2016). Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego — przykład Gdańska. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4). https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.019.6317.

TomTom (2020). Traffic Index results 2020. https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/... (09.08.2021).

UM Warszawa (2009). Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na kolejne lata. https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/strategia-zrównoważonego-rozwoju-systemu-transporotwego-warszawydo-2015-roku-i-na-lata-kolejne.pdf (01.07.2021).

UM Warszawa (2021). Veturilo w blokach startowych — za nami rozruch testowy. https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/veturilo-w-blokachstartowych-za-nami-rozruch-testowy (01.07.2021).

USW (2017). Obszar metropolitalny Warszawy w 2016 r. Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.

USW (2020). Rocznik statystyczny Warszawy 2020. Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.

USW (2021). Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2020. Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.

WHO (2021). Weekly epidemiological update — 5 January 2021. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---5-january-2021 (15.07.2021).

Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Wielechowski, M., Czech, K., Grzęda, Ł. (2020). Decline in mobility: public transport in Poland in the time of the COVID-19 pandemic. Economies, 8(4). https://doi.org/10.3390/ECONOMIES8040078.

Worldometers (2021). Poland — coronavirus cases. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/ (10.07.2021).

ZDM (2016). Projekt Resolve. https://zdm.waw.pl/dzialania/projekt-resolve/ (10.07.2021).

ZDM (2018). Badanie i ocena ruchu pojazdów dostawczych na ul. Francuskiej. Warszawa: Zarząd Dróg Miejskich.

ZDM (2021a). Przedmiot działalności. https://zdm.waw.pl/o-nas/przedmiot-dzialalnosci/ (10.07.2021).

ZDM (2021b). Raport roczny ZDM 2020. Warszawa: Zarząd Dróg Miejskich.

ZTM (2020a). Raport 2019. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM (2020b). Warszawski Raport Rowerowy 2019. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM (2021a). Raport 2020. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM (2021b). Warszawski Raport Rowerowy 2020. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription