Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.98.3
JEL: J6, R11, R41

Wpływ pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy

Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego głównym celem jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy. Ponadto w artykule poruszono zagadnienie sposobu postrzegania problemu kongestii w mieście przez jego mieszkańców. Podstawę źródłową pracy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 300 mieszkańców stolicy, a także statystyki gromadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Drogowego oraz Urząd Statystyczny w Warszawie. Przeprowadzone badania stanowią potwierdzenie i rozwinięcie wcześniejszych badań oraz potwierdzają istotność wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miasta. Warszawską sieć drogową cechuje wysoki poziom kongestii, którego najczęściej wskazywaną przyczyną jest zbyt duża liczba samochodów osobowych oraz zbyt niska przepustowość sieci drogowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pandemia COVID-19; mobilność miejska; kongestia drogowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Abdullah, M., Dias, C., Muley, D., Shahin, M. (2020). Exploring the impacts of COVID-19 on travel behavior and mode preferences. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 8. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100255.

Adey, P., Bissell, D., Hannam, K., Merriman, P., Sheller, M. (2017). The Routledge Handbook of Mobilities. Abingdon: Routledge.

Aloi, A., Alonso, B., Benavente, J., Cordera, R., Echániz, E., González, F., Ladisa, C., Lezama-Romanelli, R., López-Parra, Á., Mazzei, V., Perrucci, L., Prieto-Quintana, D., Rodríguez, A., Sanudo, R. (2020). Effects of the COVID-19 Lockdown on Urban Mobility: Empirical Evidence from the City of Santander (Spain). Sustainability, 12(9). https://doi.org/10.3390/su12093870.

Arimura, M., Vinh Ha, T., Okumura, K., Asada, T. (2020). Changes in urban mobility in Sapporo city, Japan due to the Covid-19 emergency declarations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7. http://dx.doi.org/10.1016/j.trip.2020.100212.

Basu, R., Ferreira, J. (2021). Sustainable mobility in auto-dominated Metro Boston: Challenges and opportunities post-COVID-19. Transport Policy, 103. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.01.006.

Borkowski, P., Jażdżewska-Gutta, M., Szmelter-Jarosz, A. (2021). Lockdowned: Everyday mobility changes in response to COVID-19. Journal of Transport Geography, 90. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102906.

Brzeziński, A., Dobrosielski, M., Dybicz, T., Jesionkiewicz-Niedzińska, K., Włodarek, P., Szagała, P., Szymański, Ł., Rezwow-Mosakowska, M., Rogala, A. (2016). Program operacyjny — Warszawska Polityka Mobilności. Warszawa: Transeko.

Haas, M. de, Faber, R., Hamersma, M. (2020). How COVID-19 and the Dutch „intelligent lockdown” change activities, work and travel behaviour: evidence from longitudinal data in the Netherlands. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 6. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100150.

Fatmi, M. R. (2020). COVID-19 impact on urban mobility. Journal of Urban Management, 9. https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.08.002.

Gadziński, J., Goras, E. (2019). Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Hubbard, K. (2021). Places without reported COVID-19 cases. U.S. News & World Report. https://www.usnews.com/news/bestcountries/slideshows/countries-without-reported-covid-19-cases (10.07.2021).

IHME (2021). COVID-19 Projections: Poland. https://covid19.healthdata.org/poland?view=social-distancing&tab=trend (30.06.2021).

Jędrzejewski, A. (2021). Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020. Jak współdzielone rowery, elektryczne hulajnogi i skutery przetrwały pandemię? Warszawa: Stowarzyszenie Mobilne Miasto.

NIK (2019). Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

PARP (2021). Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczościi innowacyjności 2020. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pawar, D. S., Yadav, A. K., Akolekar, N., Velaga, N. R. (2020). Impact of physical distancing due to novel coronavirus (SARS-CoV-2) on daily travel for work during transition to lockdown. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100203.

Pieriegud, J. (2019). Nowa mobilność miejska — więcej pytań niż odpowiedzi. Gazeta SGH, (352). https://gazeta.sgh.waw.pl/sites/gazeta. sgh.waw.pl/files/sgh_352_insight-2019_www_3.pdf (07.08.2021).

Pifczyk, S. (2017). Zatłoczona Warszawa. Natężenie ruchu i skąd są dojeżdżający do pracy w stolicy. Gazeta Wyborcza. https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22140662, zatloczona-warszawa-natezenie-ruchu-i-skad-sa-dojezdzajacy.html (01.09.2021).

Romanillos, G., García-Palomares, J. C., Moya-Gomez, B., Gutierrez, J., Torres, J., Lopez, M., Cantú-Ros, O. G., Herranz, R. (2021). The city turned off: Urban dynamics during the COVID-19 pandemic based on mobile phone data. Applied Geography, 134. https: //doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102524.

Shamshiripour, A., Rahimi, E., Shabanpour, R., Mohammadian, A. (2020). How is COVID-19 reshaping activity-travel behavior? Evidence from a comprehensive survey in Chicago. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100216.

SWAiD (2021). Ludność według płci, współczynnik feminizacji, gęstość zaludnienia. http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_1.aspx (05.08.2021).

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Świtała, M., Łukasiewicz, A. (2021a). Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19. Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Świtała, M., Łukasiewicz, A. (2021b). Road freight transport companies facing the COVID-19 pandemic. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.5.2.

Tarkowski, M. (2016). Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego — przykład Gdańska. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4). https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.019.6317.

TomTom (2020). Traffic Index results 2020. https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/... (09.08.2021).

UM Warszawa (2009). Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na kolejne lata. https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/strategia-zrównoważonego-rozwoju-systemu-transporotwego-warszawydo-2015-roku-i-na-lata-kolejne.pdf (01.07.2021).

UM Warszawa (2021). Veturilo w blokach startowych — za nami rozruch testowy. https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/veturilo-w-blokachstartowych-za-nami-rozruch-testowy (01.07.2021).

USW (2017). Obszar metropolitalny Warszawy w 2016 r. Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.

USW (2020). Rocznik statystyczny Warszawy 2020. Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.

USW (2021). Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2020. Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie.

WHO (2021). Weekly epidemiological update — 5 January 2021. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---5-january-2021 (15.07.2021).

Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Wielechowski, M., Czech, K., Grzęda, Ł. (2020). Decline in mobility: public transport in Poland in the time of the COVID-19 pandemic. Economies, 8(4). https://doi.org/10.3390/ECONOMIES8040078.

Worldometers (2021). Poland — coronavirus cases. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/ (10.07.2021).

ZDM (2016). Projekt Resolve. https://zdm.waw.pl/dzialania/projekt-resolve/ (10.07.2021).

ZDM (2018). Badanie i ocena ruchu pojazdów dostawczych na ul. Francuskiej. Warszawa: Zarząd Dróg Miejskich.

ZDM (2021a). Przedmiot działalności. https://zdm.waw.pl/o-nas/przedmiot-dzialalnosci/ (10.07.2021).

ZDM (2021b). Raport roczny ZDM 2020. Warszawa: Zarząd Dróg Miejskich.

ZTM (2020a). Raport 2019. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM (2020b). Warszawski Raport Rowerowy 2019. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM (2021a). Raport 2020. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM (2021b). Warszawski Raport Rowerowy 2020. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę