Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.5
JEL: R1, R10

The role of city logistics in shaping public space on the example of Opole

One  of  the  main  functions  of  the  city  is  to  provide  the residents of the area for recreation, rest and strengthening social  ties.  Currently,  the  rapid  development  of  urbanized areas hinders the creation of friendly public spaces. A way to create  them  can  become  tools  and  solutions  developed  as part  of  the  city's  logistics,  which,  as  one  of  the  objectives, welcomes  the  needs  of  residents,  emphasizing  the importance of the city as a social organization.

The  aim  of  this  study  is  to  identify  the  role  of  logistics  in creating public space in an urbanized area.

Download article
Keywords: city logistics; public space; city functioning

References

Abt, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Bierwiaczonek, K. (2016). Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dymnicka, M. (2013). Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gołembska, E. (red.). (2001). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: PWE.

Lorens, P. (2010). Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej. W: P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.

Majer, A. (2011). Miasto osobiste. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (36), 17–34.

Nawrocki, T. (2017). Znaczenie przestrzeni publicznej dla wytwarzania tożsamości mieszkańców miast na przykładzie badań trzech miast. W: I. Rącka (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miasta. Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Rada Miasta Opola. (2016). Stan przestrzeni publicznej w Opolu — kierunek zmian. Opole: Urząd Miasta Opola.

Rącka, I., Wenerska, B. (2017). Rola śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Kaliszu. W: I. Rącka (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miasta. Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Rogowska, M. (2013). Przestrzeń publiczna w rozwoju kreatywnych miast. Biblioteka Regionalisty, (13), 179–188.

Rzeczyński, B. (2007). Logistyka miejska. Propedeutyka, pierwszy polski wykład. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Saniuk, S., Witkowski, K. (2011). Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej. Logistyka (2), 495–506.

Szołtysek, J. (2014). Perspektywa logistyki miasta. Logistyka, (4), 7–10.

Szołtysek, J. (2016a). Logistyka miasta. Warszawa: PWE.

Szołtysek, J. (2016b). Przestrzenny kontekst miasta jako społeczne wyzwanie dla logistyków. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, (24), 119–127.

Szołtysek, J., Brdulak, H., Kauf, S. (2016). Miasta dla pieszych, idea czy rzeczywistość. Warszawa: Texter.

Tundys, B. (2008). Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania. Warszawa: Difin.

Tundys, B. (2013). Logistyka miejska. Tteoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola z 24.11.2016 r. Lokalny Program Rewitalizacji.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription