Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Working capital management in transportation and storage enterprises in Poland in 2013–2018

The main aim of this paper is to identify changes in the working capital management of enterprises in
the transport and storage sector in Poland in the years 2013–2018. This problem is considered taking
into account the level of gross and net working capital, changes in the cash conversion cycle and its
components as well as net trade credit position. The above issues are of particular interest due to the
increase in the number of insolvent companies in Poland for three years, especially in the case of
transport enterprises.
The attention was driven at the changes in the environment of the analysed sector — GDP growth,
gross value added of transport and warehouse, number of enterprises and sales in this sector in
2017–2019, i.e. during the period of increased growth of insolvent enterprises. The research included
literature review and statistical data analysis in selected periods.

Download article
Keywords: working capital management; transportation and storage sector; insolvent company

References

Bednarski L. (2000). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Błachnio, G., Niewrzędowski, A. (2019). Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności
polskich firm. https://www.eulerhermes.com/pl (4.02.2020).
Bruska, A., Pisz, I. (2016). Logistyka a zarządzanie cyklem kapitału pracującego — rozwiązania
stosowane w skali przedsiębiorstwa. Ekonomia — finanse — bankowość. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (425), 24–39. http://dx.doi.
org/10.15611/pn.2016.425.02 (4.02.2020).
Euler Hermes (2017). Upadłości firm 2016. http://www.egospodarka.pl (4.02.2020).
Euler Hermes (2019). Upadłości firm 2018. http://www.egospodarka.pl (4.02.2020).
Farris II, M. T. i Hutchison, P. D. (2003). Measuring Cash-to-Cash Performance. The International
Journal of Logistics Management,
14(2), 83–92. https://doi.org/10.1108/09574090310806611
Gajdka J., Walińska E. (1998). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Warszawa: FRR w Polsce.
Główny Urząd Statystyczny. (2015). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2018a). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w
rejestrze REGON, 2017 r. Warszawa:
GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2018b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019a). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w
rejestrze REGON, 2018 r. Warszawa:
GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019b). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r.
Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019c). Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie,
handlu i usługach 2000–2019. Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019d). Bank Danych Lokalnych, Wyniki finansowe przedsiębiorstw wg
sekcji PKD 2007 dla 2018 roku. Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL
Główny Urząd Statystyczny. (2019e, 15 maja). Szybki szacunek produktu krajowego brutto za
pierwszy kwartał 2019 roku. Pozyskano
z https://stat.gov.pl
Kaczorowski, M. (2012). Cykl konwersji gotówki a upadłość przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Makro- i
mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania,

(30), 169–180.
Kolman-Stanclik B. (2019, 10 kwietnia). Zatory płatnicze w transporcie — Raport Transincasso 1Q
2019. https://pl.transinkasso.eu
(4.02.2020).
Konat-Staniek M., Piątek E. (2016). Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego
prawa restrukturyzacyjnego. Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (299), 159–175.
http://cejsh.icm.edu.pl (4.02.2020).
Krzemińska D. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Richards V. D., Laughlin E. J. (1980). A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis. Financial
Management, 9(1), 32–38.
Sielewicz G. (2019). Badanie płatności w Polsce 2019: Wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie
wyeliminowało opóźnień płatniczych.
Publikacja Ekonomiczna COFACE. http://www.coface.pl (4.02.2020).
Sierpińska M., Wędzki D. (1997). Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Skoczylas W. (2015). Pomiar dokonań w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, (873).
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (77), 411–421.
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77–43 (4.02.2020).
Tangsucheeva R., Prabhu V. (2013). Modeling and analysis of cash-flow bullwhipin supply chain.
International Journal of Production Economics, 145(1), 431–447.
http://dx.doi.org/10.1108/09574090310806611.
Ustawa z 28.02.2003 — Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), p.u.
Ustawa z 15.05.2015 — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.), p.r.
Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 3/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription