Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Agata Jaździk-Osmólska
ORCID: 0000-0001-6518-1269

Dr Agata Jaździk-Osmólska

Adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru efektywności zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jej ostatnie badania obejmują projekty związane z ekonomicznymi i społecznymi uwarunkowaniami gotowości uczestników transportu do płacenia za bezpieczeństwo na drogach. Jest autorką wielu publikacji z zakresu metodologii kosztów wypadków drogowych. Od 2011 r. przygotowuje krajowe raporty o społecznych kosztach wypadków drogowych w Polsce.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.5
JEL: R40, R41

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz w zakresie społeczno-ekonomicznych konsekwencji wypadków drogowych na świecie. Ofiary wypadków drogowych i związane z tym koszty społeczne są jednym z negatywnych skutków naszej mobilności transportowej. WHO prognozuje, że do 2030 r. wypadki drogowe mogą zająć nawet 5. miejsce na świecie jako przyczyna nadumieralności. Najczęściej w wypadkach giną osoby w wieku produkcyjnym, z przedziału wiekowego 15–44 lata. W artykule przedstawiono ogólne statystyki dotyczące strat osobowych z tytułu wypadków drogowych oraz odpowiadające im konsekwencje ekonomiczne. Artykuł odpowiada na pytanie: od czego zależy wartość ekonomicznych kosztów wypadków drogowych i jakie jest ich znaczenie dla społeczeństwa? Ponadto w artykule wyeksponowano problem nierówności społecznych, spowodowany ponoszeniem wyższych kosztów wypadków drogowych w krajach o niższych dochodach. Artykuł prezentuje część wyników badań prowadzonych przez autorkę od 2011 r. na temat ekonomicznych konsekwencji wypadków drogowych na świecie.

Słowa kluczowe: społeczno-ekonomiczne koszty wypadków drogowych; bezpieczeństwo ruchu drogowego; wartość statystycznego życia ludzkiego; produkt krajowy brutto (PKB); nierówności społeczne