Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Aleksandra Nowak
ORCID: 0000-0001-6416-060X

Doktorantka w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe autorki skupiają się wokół tematyki polityki transportowej, logistyki i zrównoważonego transportu.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.11.4
JEL: R41, L86, C88, F62

Rola platform logistycznych w zapewnieniu ciągłości łańcuchów dostaw w czasie pandemii COVID-19

The main goal of the study is to analyze and evaluate logistics platforms in terms of ensuring the continuity of supply chains during the global COVID-19 pandemic. The study was conducted based on a critical analysis of the literature on the subject, analysis of statistical data, and reports published by the CO3 platform and the DHL Resilience360 platform. The author of this study also assessed the platforms in terms of the usefulness of tools whose role is to inform platform customers about disruptions in the supply chains resulting directly from the COVID-19 pandemic. The role of logistics platforms is to monitor risks in global supply chains in real-time, which over the last two years have been mainly related to the global COVID-19 pandemic. The platforms are intuitive tools which — thanks to constant updates with the latest data and analyzes conducted by a team of analysts — allow them to provide their clients with tools related to, inter alia, risk monitoring, critical point mapping, and filtering, data collection and sharing, as well as alarm profile building. Great opportunities should be sought in such an innovative, constantly updated solution.

Głównym celem opracowania jest analiza i ocena platform logistycznych pod kątem zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw podczas globalnej pandemii COVID-19. Badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy danych statystycznych i raportów publikowanych przez platformę CO3 oraz platformę DHL Resilience360. Autorka niniejszego opracowania oceniła platformy również pod kątem użyteczności narzędzi, których rolą jest informowanie klientów platformy o zakłóceniach w łańcuchach dostaw wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19. Rolą platform logistycznych jest monitorowanie w czasie rzeczywistym ryzyka występującego w globalnych łańcuchach dostaw, które przez ostatnie dwa lata były głównie związane z globalną pandemią COVID-19. Platformy stanowią intuicyjne rozwiązania, które dzięki ciągłej aktualizacji o najnowsze dane i analizy prowadzone przez zespół analityków pozwalają udostępnić klientom narzędzia związane m.in. z monitorowaniem ryzyka, mapowaniem i filtrowaniem punktów krytycznych, gromadzeniem i udostępnianiem danych, a także budowaniem profilu alarmowego. W tak innowacyjnym, stale aktualizowanym rozwiązaniu należy szukać wielkich możliwości.

Słowa kluczowe: COVID-19 pandemic; DHL Resilience360; global supply chains (pandemia COVID-19; DHL Resilience360; globalne łańcuchy dostaw)