Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.11.4
JEL: R41, L86, C88, F62

The role of logistic platforms in supply chain continuity during the COVID-19 pandemic

Rola platform logistycznych w zapewnieniu ciągłości łańcuchów dostaw w czasie pandemii COVID-19

The main goal of the study is to analyze and evaluate logistics platforms in terms of ensuring the continuity of supply chains during the global COVID-19 pandemic. The study was conducted based on a critical analysis of the literature on the subject, analysis of statistical data, and reports published by the CO3 platform and the DHL Resilience360 platform. The author of this study also assessed the platforms in terms of the usefulness of tools whose role is to inform platform customers about disruptions in the supply chains resulting directly from the COVID-19 pandemic. The role of logistics platforms is to monitor risks in global supply chains in real-time, which over the last two years have been mainly related to the global COVID-19 pandemic. The platforms are intuitive tools which — thanks to constant updates with the latest data and analyzes conducted by a team of analysts — allow them to provide their clients with tools related to, inter alia, risk monitoring, critical point mapping, and filtering, data collection and sharing, as well as alarm profile building. Great opportunities should be sought in such an innovative, constantly updated solution.

Głównym celem opracowania jest analiza i ocena platform logistycznych pod kątem zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw podczas globalnej pandemii COVID-19. Badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy danych statystycznych i raportów publikowanych przez platformę CO3 oraz platformę DHL Resilience360. Autorka niniejszego opracowania oceniła platformy również pod kątem użyteczności narzędzi, których rolą jest informowanie klientów platformy o zakłóceniach w łańcuchach dostaw wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19. Rolą platform logistycznych jest monitorowanie w czasie rzeczywistym ryzyka występującego w globalnych łańcuchach dostaw, które przez ostatnie dwa lata były głównie związane z globalną pandemią COVID-19. Platformy stanowią intuicyjne rozwiązania, które dzięki ciągłej aktualizacji o najnowsze dane i analizy prowadzone przez zespół analityków pozwalają udostępnić klientom narzędzia związane m.in. z monitorowaniem ryzyka, mapowaniem i filtrowaniem punktów krytycznych, gromadzeniem i udostępnianiem danych, a także budowaniem profilu alarmowego. W tak innowacyjnym, stale aktualizowanym rozwiązaniu należy szukać wielkich możliwości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: COVID-19 pandemic; DHL Resilience360; global supply chains (pandemia COVID-19; DHL Resilience360; globalne łańcuchy dostaw)

Bibliografia

References/Bibliografia

Amr, M., Ezzat, M., & Kassem, S. (2019). Logistics 4.0. Definition and historical background. Conference "Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conferences". Giza, October 2019. https://doi.org/10.1109/niles.2019.8909314

Banomyong, R. (2018). Collaboration in Supply Chain Management: A resilience perspective. International Transport Forum Discussion Papers, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7001c5d6-en

Barreto, L., Amaral, A., & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: An overview. Procedia Manufacturing, 13. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.045

Bartczak, K. (2019). Cyfrowe platformy technologiczne w logistyce. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (12).

Bavarsad, B., Boshagh, M., & Kayedian, A. (2014). A study on supply chain risk factors and their impact on organizational performance. International Journal of Operations and Logistics Management, 3(3).

Blackhurst, J., Craighead, C. W., Elkins, D., & Handfield, R. B. (2005). An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply chain disruptions. International Journal of Production Research, 43. https://doi.org/10.1080/00207540500151549

Blos, M. F., Hoeflich, S. L., & Miyagi, P. E. (2015). A general supply chain continuity management framework. Procedia Computer Science, 55. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.087

Boin, A., Kelle, P., & Whybak D. C. (2010). Resilient supply chains for extreme situations outlining a new field of study. International Journal of Production Economics, 126(1). https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.01.020

Brzeziński, J., & Ocicka, B. (2015). Role of logistics providers in resilient supply chains. Logistyka, (3).

CO3.eu. (2022). https://www.co3.eu/ (access: 08.11.2022).

Deloitte.com. (2020). COVID-19. Managing supply chain risk and disruption. https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/perspectives/2022/gx-COVID-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.pdf (access: 05.11.2020).

DHL.com. (2020).

DHL.com. (2022). 10 Top supply chain risks stemming from coronavirus outbreak. Resilience360 Special Report. https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/dhl-dgf-r360-coronavirus-10-supply-chain-risks.pdf (access: 05.11.2022).

DHL-Freight-Connections.com. (2016). Predicting The Gale.

DPDHL.com. (2021). Deutsche Post DHL Group quadruples net profit and raises guidance again. https://www.dpdhl.com/en/mediarelations/press-releases/2021/deutsche-post-dhl-group-financial-figures-q1-2021.html (access: 05.06.2021).

Everstream.ai. (2021). About Everstream. https://www.everstream.ai/company/our-story/ (access: 10.05.2021).

Everstream.ai. (2022). What matters most to Everstreamers. https://www.everstream.ai /company/about-everstream/ (access: 09.11.2022).

Hamel, G., & Välikangas. L. (2003). The quest for resilience. Harvard Business Review, September-October.

Ho, W., Zheng, T., Yildiz, H., & Talluri, S. (2015). Supply chain risk management: A literature review, International Journal of Production Research, 53(16). https://doi.org/10.1080/00207543.2015.1030467

https://dhl-freight-connections.com/wp-content/uploads/2016/07/Freight_Connections _2_2016_EN.pdf (access: 12.11.2020).

https://trans.info/static/magazyn-menedzerow-transportu.pdf?fbclid=IwAR38tE6xxb2L-1pbt50Sxb-Rs_phYcgt62yptp6S0UVfVRthV1sp-UZwke8 (access: 09.11.2022).

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/dhl-dgf-covid19-global-ripple-effects-on-supplychains.pdf (access: 06.12.2022).

Jałowiec, T., & Dębińska, E. (2017). Zagrożenia dla współczesnych łańcuchów dostaw. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, (117).

Jiang, Y., & Yuan, Y. (2019). Emergency Logistics in a Large-Scale Disaster Context: Achievements and Challenges. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5). https://doi.org/10.3390/ijerph16050779

Karnaukhov, S. B. (2012). Management of logistics infrastructure in Russia. Finance Life, (4).

Land.production-manager.pl. (2021). Renowacja ogniw. Emergency — na pierwszej linii frontu. https://land.productionmanager.pl/renowacja-ogniw (access: 06.05.2021).

Larsson, T. (2015). Turning a potential disruption into a competitive advantage. An innovation journey. https://www.unescap.org/sites/default/files/DHL_FFForum_BKK2015.pdf (access: 10.04.2021).

Logistics-manager.pl. (2022). Branża o… visibility w łańcuchu dostaw. https://www.logistics-manager.pl/2022/03/18/branzao-visibility-w-lancuchu-dostaw/ (access: 05.11.2022).

Małyszek, E. (2015). Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W: R. Knosala (Red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1. PTZP.

Mentzer, J. T. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(2).

Myszak, J. M., & Sowa, M. (2016). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Problemy Transportu i Logistyki, (4/36).

Olson, D. L., & Wu, D. (2010). Enterprise Risk Management Models. SpringerVerlag. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-11474-8 (access: 10.10.2020).

Ouabouch, L. (2015). Overview on Supply Chain Resilience. Materials Management Review, 11(9).

Oxfordlearnersdictionaries.com. (2020). https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/resilience?q=resilience (access: 07.06.2020).

PB.pl. (2022). Nowy poziom optymalizacji łańcucha dostaw dzięki danym. https://www.pb.pl/nowy-poziom-optymalizacji-lancuchadostaw-dzieki-danym-1168330 (access: 08.11.2022).

Protiviti. (2013). Guide to business continuity management. Third edition. https://docplayer.net/2037857-Guide-to-businesscontinuity-management.html

Radivojević, G, & Milosavljević, L. (2019). The concept of Logistics 4.0. 4th Logistics International Conference. Belgrade, Serbia.

Rha, J. S. (2009). Trends of research on supply chain resilience: A systematic review using network analysis. Sustainability, 12(11), https://doi.org/10.3390/su12114343

Sennder.com. (2022). Sennder, IVECO oraz CO3 wspólnie pracują nad visibility europejskiego transportu drogowego. https://www.sennder.com/pl/press/sennder-iveco-and-co3-co-develop-new-tracking-solution-to-increase-journey-visibility-foreurope-s-trucking-market (access: 08.11.2022).

Singh, A. R., Jain, R., & Mishra, P.K. (2009). Risk in Supply Chain Management. National Conference on Advances in Mechanical Engineering (NCAME 2009), Moradabad.

Swissre.com. (2021), Are you ready? Mitigating risk in Modern Supply Chains. https://www.swissre.com/dam/jcr:de38d8db-cb30-47818ba2416df12243b1/Nick_Wildgoose_CorSo_supply_chains.pdf (access: 03.04.2021).

Trans.info/pl. (2022). Współpraca z integratorem telematyk — na czym polega?

Wagner, S. M, & Bode, C. (2008). An empirical examination of supply chain performance along several dimensions of risk, Journal of Business Logistics, 29(1). https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2008.tb00081.x

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. Wydanie II zmienione. PWE.

Witkowski. J. (2019). Elektroniczne giełdy transportowe i platformy logistyczne w budowaniu łańcuchów dostaw. W: K. Witkowski, K. Huk, Z. Patora-Wysocka (Red.). Systemy logistyczne w gospodarowaniu: nowe trendy i kierunki zmian. Studia i Monografie. Społeczna Akademia Nauk.

Zaczyk, M. (2017). Metody pomiaru odporności łańcucha dostaw na zewnętrzne czynniki o charakterze negatywnym. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, (101). https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.41

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
66.96
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę