Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów miejskich we Wrocławiu w latach 2011–2018

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności jednego z pierwszych w Polsce systemów wypożyczalni rowerów miejskich. W artykule opisano rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego (WRM) na przestrzeni 8 lat jego istnienia. Przedstawione zostały dane dotyczące liczby stacji oraz dostępnych do wypożyczenia rowerów w każdym z sezonów wiosenno-letnich, w których możliwe było korzystanie z rowerów miejskich. Opis został uzupełniony o analizę funkcjonalności systemu przeprowadzoną na podstawie badania ankietowego pod koniec ostatniego sezonu w ramach pierwszej zleconej przez Urząd Miejski Wrocławia usługi dotyczącej obsługi Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było również zebranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonowania WRM oraz jego oceny. Badania zostały uzupełnione także o analizy opracowane na podstawie wyników obserwacji towarzyszących, które pozwoliły zidentyfikować mocne i słabe strony systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Przedstawione wnioski stanowić mogą podstawę do określenia warunków funkcjonowania tego typu systemów w przyszłości zarówno we Wrocławiu jak i innych miastach.

Słowa kluczowe: rower miejski; wypożyczalnia pojazdów; mobilność; logistyka miejska

Bibliografia

Bibliografia/References

Awdziej, M., Tkaczyk, J. (2017). Consumer motivations and attitudes toward car-sharing. Research Paper of Wroclaw University of Economics, 501, s. 165–172. https://doi.org/10.15611/pn. 2017.501.15

Bardhi, F., Eckhardt, G. M. (2012). Access-based consumption: The case of car sharing. Journal of Consumer Research, 39 (4), s. 881–898. https://doi. org/10.1086/666376

Botsman, R., Rogers, R. (2010). What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption. London: Harper Business.

Collaborative Finance: The Sharing Economy. (2017). http://www.collaborativefinance.org/sharing-economy.

Durgee, F., O’Connor, G. C. (1995). An exploration into renting as consumption behavior. Psychology and Marketing, 12 (2), s. 89–104. https://doi.org/10.1002/mar.4220120202

Gołubowska, W. (2018). Ocena i doskonalenie systemu bike sharingu we Wrocławiu, praca dyplomowa inżynierska, Wrocław: Politechnika Wrocławska.

Kauf, S. (2018). Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania smart city. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 120, s. 141–151. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.120.11

Kozłowski, M. (2014). Analiza możliwości wdrożenia systemu roweru publicznego w Kortowie — projekt „Green University”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 98 (2), s. 129–137).

Koźlak, A. (2017). Sharing-economy as a new socio-economic trend. Research Paper of Wroclaw University of Economics, 489, s. 171–182. https://doi.org/10.15611/pn.2017.489.15.

Kukar-Kinney, Lawson, S. J., M., Schaefers, T. (2016). How the burdens of ownership promote usage of access-based services. Marketing Letters, 27, s. 569–577. https://doi.org/10.1007/s11002-015-9366-x.

Lessig, L. (2008). Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. New York: Penguin Press. https://doi.org/10.5040/9781849662505.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę