Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Płk mgr Bogdan Sowa
ORCID: 0000-0002-4870-5806

Płk mgr Bogdan Sowa

Pułkownik Wojska Polskiego, szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach danych i polityce kadrowej Sił Zbrojnych RP.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.3
JEL: F170; L11; M15

W artykule przedstawiono dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych pasażerskim transportem lotniczym krajowym i międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesięcznym w latach 2003–2020 i ich prognozowania na 2021 r. Badania rozpoczęto od analizy i oceny dwóch szeregów czasowych dotyczących liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym pasażerskim w Stanach Zjednoczonych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zbudowano model Kleina, za pomocą którego wykonano prognozowanie szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych transportem lotniczym krajowym w ujęciu miesięcznym na rok 2021. Zbudowany model jest połączeniem prognozowania ilościowego i jakościowego .

Słowa kluczowe: transport; transport lotniczy; prognozowanie; COVID-19; analiza szeregów czasowych