Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Czesław Wojdat
ORCID: 0000-0002-4445-1837
Adiunkt w Katedrze Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej, specjalista w zakresie logistyki wojskowej, dystrybucji i magazynowania paliw płynnych, infrastruktury paliwowej, eksploatacji sprzętu do dystrybucji paliw (MPS).
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.4
JEL: O390

Infrastruktura lotniskowa wpływa na właściwe funkcjono-
wanie lotniska. Szczególną rolę odgrywa infrastruktura na

lotniskach wojskowych. Jest to spowodowane innym, szer-
szym zakresem funkcji jakie spełnia. Wiele lotnisk wojsko-
wych pomimo gruntownej przebudowy infrastruktury za-
chowało jej podstawowe rozmieszczenie nie w pełni dostoso-
wane do współczesnych funkcji i zadań logistycznych. W ar-
tykule dokonano analizy wpływu rozmieszczenia wybranych

elementów infrastruktury lotniskowej na bezpieczeństwo
eksploatacji sprzętu lotniskowego. Analizą objęto również

charakterystykę emisji spalin, jaką posiada sprzęt lotnisko-
wy wybranej wojskowej bazy lotniczej. W ramach sformuło-
wanych wniosków podjęto próbę poprawy poziomu emisji

spalin eksploatowanego w wojsku sprzętu lotniskowego.

Słowa kluczowe: infrastruktura; lotnisko; bezpieczeństwo; emisja spalin; ekomobilność

Adiunkt w Katedrze Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej, specjalista w zakresie logistyki wojskowej, dystrybucji i magazynowania paliw płynnych, infrastruktury paliwowej, eksploatacji sprzętu do dystrybucji paliw (MPS).