Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.4
JEL: O390
Czesław Wojdat ORCID: 0000-0002-4445-1837 , e-mail: c.wojdat|law.mil.pl| |c.wojdat|law.mil.pl

Rozmieszczenie infrastruktury lotniskowej w aspekcie bezpieczeństwa i ekomobilności

Infrastruktura lotniskowa wpływa na właściwe funkcjono-
wanie lotniska. Szczególną rolę odgrywa infrastruktura na

lotniskach wojskowych. Jest to spowodowane innym, szer-
szym zakresem funkcji jakie spełnia. Wiele lotnisk wojsko-
wych pomimo gruntownej przebudowy infrastruktury za-
chowało jej podstawowe rozmieszczenie nie w pełni dostoso-
wane do współczesnych funkcji i zadań logistycznych. W ar-
tykule dokonano analizy wpływu rozmieszczenia wybranych

elementów infrastruktury lotniskowej na bezpieczeństwo
eksploatacji sprzętu lotniskowego. Analizą objęto również

charakterystykę emisji spalin, jaką posiada sprzęt lotnisko-
wy wybranej wojskowej bazy lotniczej. W ramach sformuło-
wanych wniosków podjęto próbę poprawy poziomu emisji

spalin eksploatowanego w wojsku sprzętu lotniskowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: infrastruktura; lotnisko; bezpieczeństwo; emisja spalin; ekomobilność

Bibliografia

Szymonik A. (2013) Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (i). Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Hajdul M., Stajniak M., Foltyński M., Koliński A., Andrzejczyk P. (2015). Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. Poznań:
Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.
Ministerstwo Obrony Narodowej. (2004). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4. Warszawa: MON.
Ministerstwo Obrony Narodowej. (2013). Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP zasady funkcjonowania DD/4.21. Bydgoszcz: MON.
Ministerstwo Obrony Narodowej. (2012). Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania
DD/4.22. Bydgoszcz: MON.
Ministerstwo Obrony Narodowej. (1974). Dowództwo Wojsk Lotniczych. Wytyczne projektowania lotnisk wojskowych. Poznań.
Ministerstwo Obrony Narodowej. (2010). Dowództwo Sił Powietrznych, Zasady zabezpieczenie logistycznego Sił Powietrznych. DD/4.3. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę