Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Dariusz Nagrabski
ORCID: 0000-0003-3994-5530
Mgr inż. Dariusz Nagrabski Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Do 2017 r. żołnierz zawodowy pełniący służbę na różnych stanowiskach logistycznych. Obecnie pracownik dydaktyczny w Wojskowej Akademii Technicznej w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania. Interesuje się logistyką wojskową, gdzie konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktycznymi aspektami
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.5
JEL: L91, H56, R40

W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.

Słowa kluczowe: wojsko; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego; zaopatrywanie materiałowe; efektywność ekonomiczna; przesyłki kurierskie

Mgr inż. Dariusz Nagrabski

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Do 2017 r. żołnierz zawodowy pełniący służbę na różnych stanowiskach logistycznych. Obecnie pracownik dydaktyczny w Wojskowej Akademii Technicznej w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania. Interesuje się logistyką wojskową, gdzie konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktycznymi aspektami zabezpieczenia logistycznego. Efektem tego są publikacje z obszaru bezpieczeństwa państwa, poruszające kwestie optymalizacji systemu zabezpieczenia logistycznego.