Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przesyłki kurierskie jako sposób efektywnego zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego

W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wojsko; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego; zaopatrywanie materiałowe; efektywność ekonomiczna; przesyłki kurierskie

Bibliografia

Bibliografia/References

Jałowiec, T. (2017). Efektywność logistyczna w Siłach Zbrojnych. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Jałowiec, T. (red.) (2019). System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — Raport 2019. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

MON, IWSZ (2013). Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania (DD/4.21). Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Nagrabski, D. (2019). Proces zaopatrywania w techniczne środki materiałowe realizowany przez Siły Zbrojne RP. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.5.33

NIK (2012). Protokół z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej nr P-12-083. (2012). „Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania jednostek wojskowych”. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Pawlisiak, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Rozkaz nr 838/Log/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi funkcjonującymi w terytorialnym systemie zabezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartym na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Zadorożny, K. (2016). Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę