Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Dominika Kamola

Mgr Dominika Kamola

Specjalista ds. kontaktów z klientami i rekrutacji w Regess Sp. z o.o. odpowiadający za rynek krajów Beneluksu. Wcześniej pracownik Coyote Logistics, aktywnego użytkownika elektronicznych giełd transportowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu — magister zarządzania w specjalności menedżer logistyki i łańcucha dostaw. Licencjat z filologii rosyjskiej i filologii francuskiej uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.2
JEL: M1, M5, J44, J24

W związku z różnymi wartościami wyznawanymi przez poszczególne pokolenia oraz odmiennymi etosami pracy rynek pracy staje przed ogromnym wyzwaniem związanym z dopasowaniem się do oczekiwań zgłaszanych przez cztery pokolenia: BB, X, Y i Z. Najbardziej zdigitalizowanym i usieciowionym pokoleniem jest to ostatnie. Współcześnie coraz częściej mówi się o wirtualizacji sieci logistycznych w ramach tzw. III platformy informatycznej SMAC (social, mobile, analytics, cloud). Przełożenie platformy SMAC na branżę TSL dokonuje się w ramach aktywnego stosowania elektronicznych giełd transportowych (EGT). Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, w tym w branży TSL, wywołana pandemią COVID-19, determinuje upowszechnienie pracy zdalnej, która wpisuje się w tzw. wirtualizację pracy. Jest to istotne z perspektywy kompetencji posiadanych przez pracowników reprezentujących poszczególne pokolenia z ukierunkowaniem na pokolenie Z, które pracę wirtualną i życie wirtualne traktuje jak zwykłą codzienność. Zasadniczym celem artykułu jest ocena zdolności do pracy pokolenia Z z wykorzystaniem EGT jako atrakcyjnego narzędzia teleinformatycznego branży TSL. W artykule postawiono tezę mówiącą, że EGT stanowi innowacyjne narzędzie pracy w branży TSL dla reprezentantów pokolenia Z, które może służyć minimalizacji i/lub eliminacji konfliktów międzypokoleniowych. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury fachowej oraz zastosowano metodę uproszczonej wersji panelu ekspertów (sondaż ekspercki) z wykorzystaniem wywiadu standaryzowanego.

Słowa kluczowe: pokolenie Z; TSL; elektroniczna giełda transportowa; rynek pracy