Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Oczekiwania reprezentantów pokolenia Z wobec branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej

W związku z różnymi wartościami wyznawanymi przez poszczególne pokolenia oraz odmiennymi etosami pracy rynek pracy staje przed ogromnym wyzwaniem związanym z dopasowaniem się do oczekiwań zgłaszanych przez cztery pokolenia: BB, X, Y i Z. Najbardziej zdigitalizowanym i usieciowionym pokoleniem jest to ostatnie. Współcześnie coraz częściej mówi się o wirtualizacji sieci logistycznych w ramach tzw. III platformy informatycznej SMAC (social, mobile, analytics, cloud). Przełożenie platformy SMAC na branżę TSL dokonuje się w ramach aktywnego stosowania elektronicznych giełd transportowych (EGT). Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, w tym w branży TSL, wywołana pandemią COVID-19, determinuje upowszechnienie pracy zdalnej, która wpisuje się w tzw. wirtualizację pracy. Jest to istotne z perspektywy kompetencji posiadanych przez pracowników reprezentujących poszczególne pokolenia z ukierunkowaniem na pokolenie Z, które pracę wirtualną i życie wirtualne traktuje jak zwykłą codzienność. Zasadniczym celem artykułu jest ocena zdolności do pracy pokolenia Z z wykorzystaniem EGT jako atrakcyjnego narzędzia teleinformatycznego branży TSL. W artykule postawiono tezę mówiącą, że EGT stanowi innowacyjne narzędzie pracy w branży TSL dla reprezentantów pokolenia Z, które może służyć minimalizacji i/lub eliminacji konfliktów międzypokoleniowych. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury fachowej oraz zastosowano metodę uproszczonej wersji panelu ekspertów (sondaż ekspercki) z wykorzystaniem wywiadu standaryzowanego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pokolenie Z; TSL; elektroniczna giełda transportowa; rynek pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Adamczewski, P. (2016). E-logistyka ery Now Economy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII(12/cz. 1), 7–21.

Baron, R., Zintel, M., Zieris, M. Mikulla D. (2017). Digital platforms in freight transportation. A true industry disruptor?. Arthur D. Little, https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/digital-platforms-freight-transportation (2.03.2021).

Defratyka, A., Morawski, I. (2019). Raport Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. SpotData, https://www.pb.pl/pokoleniez/download/pokolenie_z_raport_spotdata.pdf (2.03.2021).

IAB Polska (2019). TV + WWW = Razem Lepiej. Raport z badania (edycja III), https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/IABPolska_TV_WWW_RazemLepiej_20190405_raport.pdf (2.03.2021).

Kamola, D. (2020). Pokolenie Z w branży TSL na przykładzie platformy TransEdu. Praca magisterska nieopublikowana. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Klimczuk, A. (2010). Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. W: D. Kałuża, P. Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Maybin, S. (2017). Busting the attention spam myth. BBC World Service, More or Less, https://www.bbc.com/news/health-38896790 (2.03.2021).

Palley, W. (2012). Gen Z: Digital in their DNA. New York: J. Walter Thompson Company.

Rucińska, D. (2012). Charakterystyka rynku usług transportowych. W: D. Rucińska (red.), Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie — przemiany — rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sadowski, R. (2018). Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności, https://blog.newspoint.pl/index. php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/ (2.03.2021).

Witkowski, J. (2019). Electronic freight exchange and logistics platforms in building of supply chains. Carpathian Logistics Congress 2018 — conference proceedings [CD-ROM]. Ostrava: TANGER, 77–84.

Witkowski, J. (2020). Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Witkowski, J., Marcinkowski, J. Kiba-Janiak, M. (2020). A comparative analysis of electronic freight exchanges in the United States and Europe with the use of the multiple criteria decision-making method „Promethee”. European Research Studies Journal, XXIII(1), 476–487. https://doi.org/10.35808/ersj/1916

Witkowski, J., Wyrwich, S. (2016). Virtualization of work in global supply chain. LogForum, 12(4), 301–312.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę