Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr Ewa Rajczakowska
ORCID: 0000-0001-5568-1972
mgr Ewa Rajczakowska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Im. Henryka Pobożnego w Legnicy.
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.4
JEL: A2

W dobie współczesnej gospodarki opartej na wiedzy niezwykle istotnym zadaniem jest permanentna ocena efektywności kształcenia.  Dlatego  celem  prezentowanego  artykułu  jest przedstawienie systemu kształcenia zawodowego dla branży transportowej oraz logistycznej na poziomie szkoły średniej wraz z jego oceną skuteczności kształcenia w aspekcie osiąganych  efektów  przez  uczniów/słuchaczy  w postaci  poziomu zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zderzenie tych dwóch elementów pozwoliło na sformułowanie licznych istotnych wniosków. Artykuł powstał na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywanym obszarze.

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe w Polsce; finansowanie kształcenia zawodowego w Polsce; egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

mgr Ewa Rajczakowska

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Im. Henryka Pobożnego w Legnicy.