Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Skuteczność procesu kształcenia zawodowego w Polsce dla branży transportowej oraz logistycznej w odniesieniu do procesu egzaminowania zawodowego na poziomie szkół średnich

W dobie współczesnej gospodarki opartej na wiedzy niezwykle istotnym zadaniem jest permanentna ocena efektywności kształcenia.  Dlatego  celem  prezentowanego  artykułu  jest przedstawienie systemu kształcenia zawodowego dla branży transportowej oraz logistycznej na poziomie szkoły średniej wraz z jego oceną skuteczności kształcenia w aspekcie osiąganych  efektów  przez  uczniów/słuchaczy  w postaci  poziomu zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zderzenie tych dwóch elementów pozwoliło na sformułowanie licznych istotnych wniosków. Artykuł powstał na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywanym obszarze.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe w Polsce; finansowanie kształcenia zawodowego w Polsce; egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Bibliografia

Fechner, I., Szyszka, G. (red.). (2018). Logistyka w Polsce. Raport 2017. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny [Pedagogical dictionary]. Warszawa: PWN.

Mazik-Gorzelańczyk, M. (2016). Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce.

Rajczakowska, E., Bujak, A., Andrzejczyk, P. (2019). Effects of Financing Vocational Education in Poland and the Process of Vocational Examination at Secondary School Level in Selected Occupations of the TSL Sector. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(7).

Sączawa, I. (2018). Dynamika na rynku pracy w logistyce i zakupach. Euro Logistcs, (104).

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę