Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Iwona Balke
ORCID: 0000-0003-2071-5858
Mgr Iwona Balke Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2002 r. uzyskała tytuł magistra. Od 2007 r. jest pracownikiem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, początkowo w Zakładzie Badań Ekonomicznych, obecnie w Zakładzie Procesów Diagnostyczno-Obsługowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ekonomiką transportu i dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, ma doświadczenie
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.12.3
JEL: L62, M21, O3

Celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnych oraz przyszłych sposobów prowadzenia działalności w przedsiębiorstwach wytwarzających pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu automatyzacji i autonomizacji transportu drogowego na modele biznesowe omawianych firm.

Charakterystyczną cechą działalności przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej jest stały rozwój, dotyczący zarówno produktów, technologii ich wytwarzania, jak i organizacji całego procesu produkcyjnego. Wdrażanie przez producentów innowacyjnych technologii związanych ze zwiększeniem znaczenia automatyzacji pojazdów i możliwym upowszechnieniem mobilności autonomicznej skutkuje potrzebą przedefiniowania kluczowych czynników sukcesu oraz wprowadzenia zmian w stosowanych dotychczas modelach biznesowych. W artykule przedstawiono klasyczny model biznesowy przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Na podstawie przyjętych założeń, związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii, omówiono możliwe przyszłe scenariusze funkcjonowania przedsiębiorstw wytwarzających pojazdy. Wskazano możliwe kierunki zmian modeli biznesowych w związku z wprowadzaniem do produkcji pojazdów o coraz większym stopniu zautomatyzowania i pojazdów autonomicznych.

Słowa kluczowe: pojazdy zautomatyzowane; pojazdy autonomiczne; modele biznesowe producentów pojazdów

Mgr Iwona Balke

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2002 r. uzyskała tytuł magistra. Od 2007 r. jest pracownikiem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, początkowo w Zakładzie Badań Ekonomicznych, obecnie w Zakładzie Procesów Diagnostyczno-Obsługowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ekonomiką transportu i dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z rozwojem nowych technologii, ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Autorka wielu publikacji dotyczących przede wszystkim badań koniunktury w transporcie oraz badań struktury parku pojazdów zarejestrowanych w Polsce.