Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.12.3
JEL: L62, M21, O3
Iwona Balke ORCID: 0000-0003-2071-5858 , e-mail: iwona.balke|its.waw.pl| |iwona.balke|its.waw.pl

Wpływ automatyzacji i autonomizacji na zmiany modeli biznesowych producentów pojazdów

Celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnych oraz przyszłych sposobów prowadzenia działalności w przedsiębiorstwach wytwarzających pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu automatyzacji i autonomizacji transportu drogowego na modele biznesowe omawianych firm.

Charakterystyczną cechą działalności przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej jest stały rozwój, dotyczący zarówno produktów, technologii ich wytwarzania, jak i organizacji całego procesu produkcyjnego. Wdrażanie przez producentów innowacyjnych technologii związanych ze zwiększeniem znaczenia automatyzacji pojazdów i możliwym upowszechnieniem mobilności autonomicznej skutkuje potrzebą przedefiniowania kluczowych czynników sukcesu oraz wprowadzenia zmian w stosowanych dotychczas modelach biznesowych. W artykule przedstawiono klasyczny model biznesowy przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Na podstawie przyjętych założeń, związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii, omówiono możliwe przyszłe scenariusze funkcjonowania przedsiębiorstw wytwarzających pojazdy. Wskazano możliwe kierunki zmian modeli biznesowych w związku z wprowadzaniem do produkcji pojazdów o coraz większym stopniu zautomatyzowania i pojazdów autonomicznych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pojazdy zautomatyzowane; pojazdy autonomiczne; modele biznesowe producentów pojazdów

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Athanasopoulou, A., Reuver, M., Nikou, S., Bouwman, H. (2019). What technology enabled services impact business models in the automotive industry? An exploratory study. Futures, 109, 73–83. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.04.001

Berrada, J., Chritoforou, Z., Leurent, F. (2017). Which business models for autonomous vehicles? Conference: ITS Europe, Strasbourg.

Chen, Y., Perez, Y. (2018). Business Model Design: Lessons Learned from Tesla Motors. W: P. da Costa, D. Attias (red.), Towards a Sustainable Economy. Paradoxes and Trends in Energy and Transportation. Springer (53–69). https://doi.org/10.1007/978-3-319-79060-2_4

European Commission (2017). Blueprint for sectoral cooperation on skills. Automotive. Responding to skills mismatches at sectoral level. European Union.

European Commission (2020). CO2 emission performance standards for cars and vans, https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en

Fournier, G., Donada C. (2016). Future Business Models and Shapers for the Automotive Mobility? W: H. Proff, Th. M. Fojcik (red.), Nationale und internationale Trends in der Mobilität. Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte (27–41). Springer, Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14563-7_3

Keith, D. R., MacDuffie, J. P. (2020). Najlepszy sposób na pojazdy autonomiczne? Współpraca, https://mitsmr.pl (30.11.2021).

KPMG (2017). Protecting the fleet and the car business, https://www.upstream.auto/the-keys-to-securing-automotive-fleets-lp-kpmg/ (30.11.2021).

Monsellato, A. (2014/2015). Tesla Motors: A business model innovation in the automotive industry. Praca magisterska, Promotor: Paolo Boccardelli, Uniwersytet LUISS Guido Carli.

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2013). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Onepress.

Teece, D. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning, 51(1). https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007

Wells, P. (2015). New Business Models and the Automotive Industry. W: P. Nieuwenhuis, P. Wells (red.), The Global Automotive Industry (209–217). Wiley, https://doi.org/10.1002/9781118802366.ch18

Wiśniewski, A. K. (2018). Klasyfikacje modeli biznesu. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce — teoria i praktyka. Quarterly Journal, (2).

Zysińska, M. (2013). Koncepcja modelu biznesowego i jej znaczenie w analizie przedsiębiorstw branży TSL. Transport Samochodowy, (4).

 

Akty prawne/Legal acts

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z 27 listopada 2019 (Dz. Urz. UE L325 z 27.11.2019).

 

Strony internetowe/Websites

https://www.solarisbus.com/

https://www.tesla.com/

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę