Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Jakub Pilipczuk

Jest studentem Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Jest pracownikiem BMW Polska na stanowisku specjalisty ds. logistyki w dziale Aftersales. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.3
JEL: R31, R51

W artykule poruszono problem z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania zapasami w BMW Polska. Celem pracy jest usprawnienie zarządzania zapasami w analizowanej firmie poprzez wdrożenie narzędzia informatycznego SRD. Badania rozpoczęto od analizy problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu badań. Następnie poddano analizie i ocenie wskaźniki wykorzystywane podczas zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie. Do oceny wykorzystano metodę analizy porównawczej, gdzie zestawiono ze sobą wskaźniki przed wdrożeniem nowego narzędzia o nazwie SRD do zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie i po wdrożeniu (lata 2018–2019).

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami; systemy informatyczne do zarządzania zapasami; analiza porównawcza