Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania zapasami w BMW Polska

W artykule poruszono problem z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania zapasami w BMW Polska. Celem pracy jest usprawnienie zarządzania zapasami w analizowanej firmie poprzez wdrożenie narzędzia informatycznego SRD. Badania rozpoczęto od analizy problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu badań. Następnie poddano analizie i ocenie wskaźniki wykorzystywane podczas zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie. Do oceny wykorzystano metodę analizy porównawczej, gdzie zestawiono ze sobą wskaźniki przed wdrożeniem nowego narzędzia o nazwie SRD do zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie i po wdrożeniu (lata 2018–2019).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami; systemy informatyczne do zarządzania zapasami; analiza porównawcza

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Ballou, R. H. (1992). Business Logistics Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Beier, F. J., Rutkowski, K. (2004). Logistyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2004.

Blaik, P., (2017). Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dwiliński, L. (2006). Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Jaworski, J., Mytlewski, A. (2009). Funkcjonowanie systemów logistycznych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 2. Gdańsk. https://doi.org/10.15611/pn.2019.11.16

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Szymonik, A. (2006). Systemy logistyczne w realizacji funkcji logistycznych. Łódź: Wyższa Szkoła Kupiecka.

Szymonik, A. (2013). Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin.

Ślaski, P. (2017). Zarządzanie zapasami w systemach logistycznych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Strony internetowe/Web sites

https://www.nav2016.pl/system-klasy-erp/co-to-jest-system-erp/ (5.09.2019).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę