Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Jerzy Danisz

Mgr Jerzy Danisz

Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej. Od prawie dwóch dekad nieprzerwanie związany z firmą PSI Polska, w której zajmuje się rozwojem i wdrażaniem systemów klasy WMS. Od 2012 r. pełni funkcje szefa centrum kompetencji WMS w poznańskim oddziale PSI, kierując zespołem zajmującym się m.in. rozwojem systemów informatycznych do zarządzania pracą magazynów. Od samego początku włączony w prace związane z projektem Warehouse Intelligence, obecnie na stanowisku kierownika badawczo-rozwojowego projektu WI.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.9.1
JEL: M15, O31, O32

Optymalizacja procesów magazynowych jest jednym z najważniejszych wymagań współczesnej logistyki. W dobie intensywnego wzrostu poziomu automatyzacji magazynów i centrów dystrybucyjnych istnieje realne zapotrzebowanie wśród osób zarządzających logistyką na oprogramowanie poprawiające wydajność i efektywność procesów intralogistycznych. Przedstawiany temat jest istotny zarówno z biznesowego, jak i naukowego punktu widzenia. Dla biznesu pozostaje on ważnym sposobem podnoszenia efektywności, dla nauki zaś stanowi interesujący obszar badań.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań związanych z realizacją projektu Warehouse Intelligence (WI). W ramach projektu powstaje m.in. oprogramowanie dedykowane optymalizacji procesów. Oprogramowanie to jest obecnie na etapie prac badawczo-rozwojowych, przedstawiona analiza ma zatem charakter teoretyczny i koncepcyjny. Zostały także przedstawione wybrane elementy związane z realizowanym procesem badawczo-rozwojowym na tyle, na ile jest to dziś (lipiec 2022 r.) możliwe, biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania projektu. Celem całego projektu WI jest opracowanie produktu innowacyjnego w skali globalnej, służącego do analizy procesów intralogistycznych, przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. Przedmiotem badań są procesy zachodzące w magazynie, a wśród wykorzystywanych metod badawczych znalazły się m.in. metoda symulacji komputerowej, eksperymenty czy metody analityczne. W niniejszej publikacji wykorzystano także metodę krytycznej analizy literatury. 

Słowa kluczowe: systemy informatyczne w logistyce; zarządzanie magazynem; optymalizacja procesów magazynowych; machine learning