Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Oprogramowanie Warehouse Intelligence jako przykład innowacyjnego podejścia do optymalizacji procesów magazynowych

Optymalizacja procesów magazynowych jest jednym z najważniejszych wymagań współczesnej logistyki. W dobie intensywnego wzrostu poziomu automatyzacji magazynów i centrów dystrybucyjnych istnieje realne zapotrzebowanie wśród osób zarządzających logistyką na oprogramowanie poprawiające wydajność i efektywność procesów intralogistycznych. Przedstawiany temat jest istotny zarówno z biznesowego, jak i naukowego punktu widzenia. Dla biznesu pozostaje on ważnym sposobem podnoszenia efektywności, dla nauki zaś stanowi interesujący obszar badań.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań związanych z realizacją projektu Warehouse Intelligence (WI). W ramach projektu powstaje m.in. oprogramowanie dedykowane optymalizacji procesów. Oprogramowanie to jest obecnie na etapie prac badawczo-rozwojowych, przedstawiona analiza ma zatem charakter teoretyczny i koncepcyjny. Zostały także przedstawione wybrane elementy związane z realizowanym procesem badawczo-rozwojowym na tyle, na ile jest to dziś (lipiec 2022 r.) możliwe, biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania projektu. Celem całego projektu WI jest opracowanie produktu innowacyjnego w skali globalnej, służącego do analizy procesów intralogistycznych, przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. Przedmiotem badań są procesy zachodzące w magazynie, a wśród wykorzystywanych metod badawczych znalazły się m.in. metoda symulacji komputerowej, eksperymenty czy metody analityczne. W niniejszej publikacji wykorzystano także metodę krytycznej analizy literatury. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: systemy informatyczne w logistyce; zarządzanie magazynem; optymalizacja procesów magazynowych; machine learning

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Agyabeng-Mensah, Y., Ahenkorah, E., Afum, E., Dacosta, E. & Tian, Z. (2020). Green warehousing, logistics optimization, social values and ethics and economic performance: The role of supply chain sustainability. The International Journal of Logistics Management, 31(3), 549–574. https://doi.org/10.1108/IJLM-10-2019-0275

Banaszyk, P. (2022). Kierunki modyfikacji zarządzania łańcuchami dostaw w perspektywie przyszłości. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 2–9. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2022.6.1

Budner, W. W. (2021). The Polish logistics real estate market as a link in international supply chains during the Covid-19 crisis. W: E. Mińska-Struzik & B. Jankowska (red.), Towards the „new normal” after Covid-19 — a post-transition economy perspective (171–176). Poznań University of Economics and Business Press. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-061-6/II4

Ciesielski, M. (red.) (2013). Sieci w gospodarce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Copacino, W. C. & Rosenfield, D. B. (1987). Methods of logistics systems analysis. International Journal of Physical Distribution & Materials Management, 17(6), 38–59. https://doi.org/10.1108/eb014666

Fechner, I., & Szyszka, G. (red.) (2018). Logistyka w Polsce. Raport 2017. Instytut Logistyki i Magazynowania.

Gupta, H., Kumar, S., Kusi-Sarpong, S., Jabbour, C. J. C. & Agyemang, M. (2021). Enablers to supply chain performance on the

basis of digitization technologies. Industrial Management & Data Systems, 121(9), 1915–1938. https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2020-0421

Hanne, T., & Dornberger, R. (2017). Intelligent software for logistics. W: Computational Intelligence in Logistics and Supply Chain Management. International Series in Operations Research & Management Science, 244. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40722-7_7

Heininger, M., & Ortner, R. (2022). Predicting packaging sizes using machine learning. Operations Research Forum, 3(43). https://doi.org/10.1007/s43069-022-00157-5

Hernandez, L. C., Jiménez, G., H. S., Dantas, P. P. L., & Cavalcante, C. A. V. (2022). Using multi-criteria decision making for selecting picking strategies. Operational Research, 22, 3265–3290. https://doi.org/10.1007/s12351-020-00603-4

Jewczak, M., Konarzewska, I., & Kucharski, A. (2020). Optymalizacja w logistyce. Tom 1. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jurczak, M. (2019). Ewolucja i kierunki rozwoju systemów klasy WMS. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 26–32. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.6.4

Karim, N. H., Abdul Rahman, N. S. F., Md Hanafiah, R., Abdul Hamid, S., Ismail, A., Abd Kader, A. S. & Muda, M. S. (2021). Revising the warehouse productivity measurement indicators: Ratio-based benchmark. Maritime Business Review, 6(1), 49–71. https://doi.org/10.1108/MABR-03-2020-0018

Kharodawala, H. A., Mahajan, A., & Moorkanat, J. (2022). Multi-modal supply chain distribution problem. OPSEARCH, 59, 747–768. https://doi.org/10.1007/s12597-021-00567-9

Kostrzewski, M. (2016). Zastosowanie metod symulacyjnych w badaniu wybranych procesów magazynowych w magazynie wysokoregałowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, (111).

Majchrzak-Lepczyk, J. (2022). Rozwój rynku e-commerce w Polsce — wybrane zagadnienia. W: S. Konecka & A. Łupicka (red.), Logistykacja gospodarki światowej (71–81). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-106-4/5

Matwiejczuk, R., & Jaworska, M. (2021). Orientacja rynkowa jako determinanta kształtowania i rozwoju koncepcji logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8), 16–24, https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.8.2

Mejssner, B. (2018). Nowe porządki w magazynach. https://www.computerworld.pl/news/Nowe-porzadki-w-magazynach,410353.html (dostęp 29.01.2019).

Nettsträter, A., Geißen, T., Witthaut, M., Ebel, D., & Schoneboom, J. (2015). Logistics software systems and functions: An overview of ERP, WMS, TMS and SCM systems. W: ten Hompel, M., Rehof, J., & Wolf, O. (red.), Cloud Computing for logistics. Lecture notes in logistics. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13404-8_1

Pei, J., & Pardalos, P. M. (2022). Scalable optimization and decision-making in operations research. Annals of Operations Research, 316, 1–4. https://doi.org/10.1007/s10479-022-04895-x

PoradnikSpedytora.pl (2022). Sytuacja polskiego rynku magazynowego — coraz większy problem z dostępnością wolnych powierzchni. https://poradnikspedytora.pl/2022/sytuacja-polskiego-rynku-magazynowego-coraz-wiekszy-problem-z-dostepnoscia-wolnych-powierzchni/ (dostęp 16.09.2022).

Prałat, E., & Jąder, K. (2016). Nowoczesne technologie wspomagające funkcjonowanie magazynu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (99).

PSI. (2022). Inteligentne zarządzanie magazynem, czyli Warehouse Intelligence. https://www.psi.pl/pl/blog/psi-polska-blog/post/inteligentnezarzadzanie-magazynem-czyli-warehouse-intelligence/ (dostęp 25.07.2022).

Rykowska, M. (2022). Raport: polski rynek magazynowy w I kw. 2022 r. Polski rynek magazynowy przestaje być tani. https://www.axiimmo.com/raporty-i-publikacje/raport-polski-rynek-magazynowy-w-1-kw-2022-r (dostęp 16.09.2022).

Sarma, H., Porzel, R., & Malaka, R. (2017). A Step Toward Automated Simulation in Industry. W: Freitag, M., Kotzab, H., & Pannek, J. (red.), Dynamics in logistics. Lecture notes in logistics. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45117-6_9

Schwemmer, M., & Klaus, P. (2021). TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2021/2022. DVV Media Group.

Topolski, M. (2017). Zastosowanie metod heurystycznych w zadaniu optymalizacji procesów magzynowych. Cz. 3. Autobusy — Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (6), 1606–1612.

Tylicki, H. F., & Bartol, M. (2017). Wybrane problemy optymalizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Autobusy — Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (12), s. 1666–1669.

Urbas, A., Czech, P., & Barcik, J. (2011). Rola i znaczenie zarządzania informatycznego w magazynie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport, (70).

Vazquez-Noguerol, M., Comesana-Benavides, J., Poler, R., & Prado-Prado, J. C. (2022). An optimisation approach for the e-grocery order picking and delivery problem. Central European Journal of Operations Research, 30, 961–990. https://doi.org/10.1007/s10100-020-00710-9

Wang, Z., Deng, Q., Zhang, L., & Liu, X. (2022). Integrated scheduling of production, inventory and imperfect maintenance based on mutual feedback of supplier and demander in distributed environment. Journal of Intelligent Manufacturing, 92. https://doi.org/10.1007/s10845-022-01996-z

Wieczerzycki, W. (red.) (2012). E-logistyk@. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zaskórski, P., & Ogórek, M. (2019). Modele symulacyjne w doskonaleniu procesów logistycznych w systemach zarządzania kryzysowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.5.53

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę