Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Kasper Przenzak
ORCID: 0000-0002-6839-374X

Mgr Kasper Przenzak

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku matematyka ze specjalnością matematyka finansowa. Planuje poświęcić badania rozmaitym zastosowaniom matematyki w naukach ekonomicznych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.2.3
JEL: Z32, D11, F10

Turystyka zakupowa to ważna forma turystyki, która od wielu lat rozwija się na świecie, ale nie wszędzie jest doceniana. Wiele destynacji turystycznych dostrzega jednak jej potencjał i znaczenie dla rozwoju rynku turystycznego, jak również korzyści, które może przynieść obszarom recepcji turystycznej. Celem artykułu jest identyfikacja zachowań nabywców pochodzących ze społeczności międzynarodowej na rynku turystyki zakupowej. W artykule postawiono tezę, że turystyka zakupowa w miastach na świecie ma duży potencjał rozwoju. Przeprowadzono pilotażowe ankietowe badania własne wśród przedstawicieli społeczności międzynarodowej.

Słowa kluczowe: turystyka zakupowa; zachowania nabywców; obiekt zakupowy; destynacja zakupowa; rynek turystyczny