Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.2.3
JEL: Z32, D11, F10
Beata Paliś ORCID: 0000-0003-3788-1166 , e-mail: beata.palis|uj.edu.pl| |beata.palis|uj.edu.pl
Kasper Przenzak ORCID: 0000-0002-6839-374X , e-mail: kasp939|gmail.com| |kasp939|gmail.com

Zachowania nabywców na międzynarodowym rynku turystyki zakupowej

Turystyka zakupowa to ważna forma turystyki, która od wielu lat rozwija się na świecie, ale nie wszędzie jest doceniana. Wiele destynacji turystycznych dostrzega jednak jej potencjał i znaczenie dla rozwoju rynku turystycznego, jak również korzyści, które może przynieść obszarom recepcji turystycznej. Celem artykułu jest identyfikacja zachowań nabywców pochodzących ze społeczności międzynarodowej na rynku turystyki zakupowej. W artykule postawiono tezę, że turystyka zakupowa w miastach na świecie ma duży potencjał rozwoju. Przeprowadzono pilotażowe ankietowe badania własne wśród przedstawicieli społeczności międzynarodowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: turystyka zakupowa; zachowania nabywców; obiekt zakupowy; destynacja zakupowa; rynek turystyczny

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Choi, M. J., Heo, C. Y., & Law, R. (2015). Progress in Shopping Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(sup.), 1–24, https://doi.org/10.1080/10548408.2014.969393

Dudek-Mańkowska, S., & Fuhrmann, M. (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkt turystyczne. W: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka — wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.

EY Centro de Estudios (2015). The new area of travel retail: Impact and challenges, http://theshopping-tourism.es/wp-content/uploads/2015/12/EY-Shopping-Tourism-report.pdf. Fashion (pobrano 25.08.2019).

Freudenheim, E. (2022). Najlepsze zakupy na Brooklynie, https://pl.emitain.com/najlepsze-zakupy-w-brooklynie/ (pobrano 25.08.2019).

Geuens, M., Vantomme, D., & Brengman, D. (2003). Developing a typology of airport shoppers. Tourism Management, 25, 615–622.

Hołderna-Mielcarek, B., & Majchrzak, K. (2007). Strategia rozwoju turystyki zakupowej na przykładzie miasta Poznania. W: J. Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej. Handel. Gastronomia. Turystyka. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.

Jin, H., Moscardo, G., & Murphy, L. (2017). Making sense of tourist shopping research: A critical review. Tourism Management, 62, 120–134.

Jade Market — Tips for Picking Real Jade for the Right Price (2021). https://hongkongfreetours.com/jade-market/ (19.02.2022).

Liu, D.-Y., Wang, K.-Ch., Mao, T.-Y., & Yang, Ch.-Ch. (2021). The Impact of Instagram Stories on Tourists, Consumption Behavior in Smart City Night Markets. Hindawi Mathematical Problems in Engineering, 2021, 1–11. https://doi.org/10.1155/2021/5509265

Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., & Pawlicz A. (2012). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Wolters Kluwer Polska.

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.

Marchetti, S. (2015). Insider guide to most fashionable place on Earth — Milan, https://edition.cnn.com/travel/article/milan-fashionquadrangle/index.html (pobrano 19.02.2022).

Murphy, L., Moscardo, G., Benckendorff, P. & Pearce, P. (2011). Evaluating tourist satisfaction with the retail experience in a typical tourist shopping village. Journal of Retailing and Consumer Services 18, 302–310.

Niemczyk, A. (2012). Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria specjalna: Monografie, (214).

Niemczyk, A. (2015). Turystyka zakupowa, istota i uwarunkowania jej rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3(356), 174–184.

Paliś, B. (2021). Determinanty rozwoju turystyki zakupowej w miastach [rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie].

Paliś, B. (2018). Turystyka zakupowa w ofercie biur podróży (143–150). W: G. Rosa, & A. Smalec (red.), W: Marketing przyszłości.

Trendy. Strategie. Instrumenty. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Marketing i Zarządzanie, 3(53).

Poskrobko, B. (red.), Borys, T., Czaja, S. & Poskrobko, T. (2020). Warsztat Naukowy Ekonomisty. Ekonomia i Środowisko.

Rabbiosi, Ch. (2015). Renewing a historical legacy: Tourism, leisure shopping and urban branding in Paris. Cities, 42, 195–203.

Roy, B., & Chandra Kuri, B. (2015). An empirical study on motivational attributes of shopping tourists in Bangladesh: A case study of Bangladesh. European Journal of Business and Management, 7(26).

Sun, Y., & Lin, S. (2019). A Feasibility Study on the Transformation and Sustainable Development of „Disposable Tableware” in Taiwan Night Market (370–381). HCII 2019: Cross-Cultural Design. Culture and Society.

Szymańska, A. I., & Płaziak, M. (2017). Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3).

Timothy, D. J. (2005). Aspects of tourism. Shopping tourism, retailing and leisure. Channel View Publications.

Tovmasyan G. R. (2017). Fashion industry and shopping tourism, http://publikacia.net/archive/uploads/pages/2017_1_3/20.pdf (pobrano 3.08.2020).

UNWTO (2014). Global Report on Shopping Tourism. World Tourism Organization.

Wójtowicz, B. (2015). Centrum handlowe jako miejsca usług turystycznych w zakresie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Kielc. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(3).

 

Strony internetowe/Websites

https://www.actualidadviajes.com/pl/najlepsze-sklepy-przy-Pi%C4%85tej-Alei-w-Nowym-Jorku/ (pobrano 19.02.2022).

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tour_dem_esms.htm#stat_pres1554213670738 (pobrano 19.08.2020).

https://www.28degreescard.com.au/travel-inspiration/7-best-shopping-destinations-around-the-world. html (pobrano 18.02.2022).

https://www.getyourguide.pl/hong-kong-l174/hong-kong-ladies-market-temple-street-night-market-tour-t343681/?visitor-id=AA0966DCACE8463AB43F336C069F62BC&locale_autoredirect_optout=true (pobrano 19.02.2022).

http://media.unwto.org/press-release/2016-01-25/shopping-tourism-key-destination-marketing (pobrano 4.06.2017).

https://www.chatuchakmarket.org/ (pobrano 19.02.2022).

https://thegrovela.com/ (pobrano 19.02.2022).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę