Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.8.3
JEL: Q53, L65

Kierunki zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w dobie COVID-19

Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie na cały świat wirusa SARS-CoV-2 spowodowało gwałtowny wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Największy wzrost zapotrzebowania odnotowano w odniesieniu do środków ochrony osobistej ze względu na fakt, że wiele krajów nakazało ich noszenie w przestrzeni publicznej. W czasie pandemii zwiększyła się również produkcja jednorazowych opakowań żywnościowych. Naukowcy zauważają, że z powodu niewłaściwego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych oraz usuwania środków ochrony osobistej (SOI) zwiększy się zanieczyszczenie środowiska. Należy wdrożyć racjonalne metody zagospodarowania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstały w czasie pandemii SARS-CoV-2, w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu ani zdrowiu ludzkiemu. W niniejszym artykule zaproponowano metodę termicznego przetwarzania wskazanych odpadów, a mianowicie pirolizę, która może zastąpić składowanie oraz spalanie. Metoda ta umożliwia nie tylko skuteczną neutralizację odpadów niebezpiecznych, ale — co jest szczególnie istotne — prowadzi do powstania wartościowych produktów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: odpady z tworzyw sztucznych; zarządzanie odpadami; COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Al-Salem, S. M., Papageorgiou, L. G., Lettieri, P. (2014). Techno-economic assessment of thermo-chemical treatment (TCT) units in the Greater London area. Chemical Engineering Journal, (248), 253–263. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.03.053

Behera, B. C. (2021). Challenges in handling COVID-19 contaminated waste material and its sustainable management mechanism: A Review. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, (15), 100432. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100432

Benson, N. U., Bassey, D. E., Palanisami, T. (2021). COVID pollution: impact of COVID-19 pandemic on global plastic waste footprint. Heliyon, (7), e06343. https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2021.e06343

Benson, N. U., Fred-Ahmadu, O. H., Bassey D. E., Atayero, A. A. (2021). COVID-19 Pandemic and Emerging Plastic-based Personal Protective Equipment Waste Pollution and Management in Africa. Journal of Environmental Chemical Engineering, (9), 105222. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105222

Capoor, M. R., Parida, A. (2021). Current perspectives of biomedical waste management in context of COVID-19. Indian Journal of Medical Microbiology, 39(2), https://doi.org/10.1016/j.ijmmb.2021.03.003

Dente, S. M. R., Hashimoto, S. (2020). COVID-19: A pandemic with positive and negative outcomes on resource and waste flows and stocks. Resources, Conservation and Recycling, (161), 104979. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104979

Foster, W., Azimov, U., Gauthier-Maradei, P., Molano, L. C., Combrinck, M., Munoz, J., Esteves, J. J., Patino, L. (2021). Waste-to-energy conversion technologies in the UK: Processes and barriers — A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (135), 110226. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110226

Haque, M. S., Uddin, S., Sayem, S. M., Mohib, K. M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) induced waste scenario: A short overview. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(1), 104660. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104660

Honus, S., Kumagai, S., Fedorko, G., Molnár, V., Yoshioka, T. (2018). Pyrolysis gases produced from individual and mixed PE, PP, PS,

PVC, and PET — Part I: Production and physical properties. Fuel, 221, 346–360. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.074

Ilyas, S., Srivastava, R. R., Kim, H. (2020). Disinfection technology and strategies for COVID-19 hospital and bio-medical waste

management. Science of the Total Environment, 749, 141652. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141652

Janairo, J. I. B. (2021). Unsustainable plastic consumption associated with online food delivery services in the new normal. Cleaner and Responsible Consumption, 2, 100014. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100014

Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection, 104, 246–251. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022

Køíž, V., Brožová, Z., Přibyl, O., Sýkorová, I. (2008). Possibility of obtaining hydrogen from coal/waste-tyre mixture. Fuel Processing Technology, 89, 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2008.04.011

Liu, H. C., You, J. X., Lu, C., Chen, Y. Z. (2015). Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 932–942. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.061

Di Maria, F., Beccaloni, E., Bonadonna, L., Cini, C., Confalonieri, E., La Rosa, G., Milana, M. R., Testai, E., Scaini, F. (2020). Minimization of spreading of SARS-CoV-2 via household waste produced by subjects affected by COVID-19 or in quarantine. Science of the Total Environment, 743, 140803. https: //doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140803

Mkhize, N. M., Danon, B., Gryp van der, P., Görgens, J. F. (2017). Condensation of the hot volatiles from waste tyre pyrolysis by quenching. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 124, 180–185. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2017.02.007

Ouyang, S., Xiong, D., Li, Y., Zou, L., Chen, J. (2018). Pyrolysis of scrap tyres pretreated by waste coal tar. Carbon Resources Conversion, 1(3), 218–227. https://doi.org/10.1016/j.crcon.2018.07.003

Purnomo, C. W., Kurniawan, W., Aziz, M. (2021). Technological Review on Thermochemical Conversion of COVID-19-related Medical Wastes. Resources, Conservation and Recycling, 167, 105429. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105429

Rajca, P., Poskart, A., Chrubasik, M., Sajdak, M., Zajemska, M., Skibiński, A., Korombel, A. (2020). Technological and economic aspect of Refuse Derived Fuel pyrolysis. Renewable Energy, 161, 482–494. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.104

Sieradzka, M., Rajca, P., Zajemska, M., Mlonka-Mędrala, A., Magdziarz, A. (2020). Prediction of gaseous products from refuse derived fuel pyrolysis using chemical modelling software — Ansys Chemkin-Pro. Journal of Cleaner Production, 248, https://doi.org/0.1016/j.jclepro.2019.119277

Skrzyniarz, M. (2020). Cykl życia odpadów gumowych na przykładzie zużytych opon samochodowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9), 44–53. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.9.5

Vanapalli, K. R., Sharma, H. B., Ranjan, V. P., Samal, B., Bhattacharya, J., Dubey, B. K., Goel, S. (2021). Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic. Science of the Total Environment, 750, 141514. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141514

Xu, S., Lai, D., Zeng, X., Zhang, L., Han, Z., Cheng, J., Wu, R., Mašek, O., Xu, G. (2018). Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals. Carbon Resources Conversion, 1, 228–237. https://doi.org/10.1016/j.crcon.2018.10.001

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę