Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Krzysztof Dyl
ORCID: 0000-0003-1768-9644

Asystent na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego ekonomia i zarządzanie. Obszary badawcze: zarządzanie interesariuszami, interesariusze na rynku telekomunikacyjnym, rynek telekomunikacyjny, wpływ łączności na bezpieczeństwo procesów w transporcie i logistyce, taryfy transportowe.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.11.3
JEL: J24, I21

Jakość personelu, kształtowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw jest coraz częściej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Przygotowanie kadr dla współczesnej gospodarki wymaga stosowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze systemów szkoleniowych. Mowa tu m.in. o narzędziach edukacyjno-szkoleniowych charakterystycznych dla XXI w., w tym o rozwiązaniach symulatorowych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) lub rozszerzonej rzeczywistości (AR). Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych przykładów skutecznego wykorzystania różnych technologii symulatorowych, w tym technologii VR/AR w obszarze szkolenia kadr dla sektora TSL w Polsce, a także osiąganych dzięki nim korzyści i ograniczeń w ich stosowaniu. Celem dodatkowym jest wskazanie polskich doświadczeń w zakresie szkolenia z wykorzystaniem symulatorów, a także w zakresie koncepcji wirtualnej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: kształtowanie kompetencji; symulatory szkoleniowe; wirtualna rzeczywistość