Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Inż. Krzysztof Kornas

Student studiów II stopnia na kierunku logistyka, Politechnika Opolska.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.5
JEL: C51, E31, E37, E64

W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, których celem była ocena problematycznego zjawiska nierespektowania przez uczestników ruchu drogowego art. 18 ustawy — Prawo o ruchu drogowym. W szczególności skoncentrowano się na ocenie wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego w kontekście tego przepisu na opóźnienia autobusów należących do systemu transportu zbiorowego w mieście. Oprócz wyników badań terenowych przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych wśród kierowców autobusów komunikacji miejskiej MZK Opole. Wykazano, że skala zjawiska jest istotna, co potwierdziły zarówno badania w ruchu drogowym, jak i opinia kierowców autobusów. Średnio około 5% całkowitego czasu podróży stanowi czas, jaki kierowca autobusu oczekuje na możliwość wyjazdu z zatoki autobusowej. Jest to czas marnotrawiony, niewnoszący żadnej wartości dodanej do jakości obsługi pasażera.

Słowa kluczowe: art. 18 ustawy o ruchu drogowym; logistyka miejska; transport zbiorowy