Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ocena wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego na opóźnienia autobusów komunikacji miejskiej

W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, których celem była ocena problematycznego zjawiska nierespektowania przez uczestników ruchu drogowego art. 18 ustawy — Prawo o ruchu drogowym. W szczególności skoncentrowano się na ocenie wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego w kontekście tego przepisu na opóźnienia autobusów należących do systemu transportu zbiorowego w mieście. Oprócz wyników badań terenowych przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych wśród kierowców autobusów komunikacji miejskiej MZK Opole. Wykazano, że skala zjawiska jest istotna, co potwierdziły zarówno badania w ruchu drogowym, jak i opinia kierowców autobusów. Średnio około 5% całkowitego czasu podróży stanowi czas, jaki kierowca autobusu oczekuje na możliwość wyjazdu z zatoki autobusowej. Jest to czas marnotrawiony, niewnoszący żadnej wartości dodanej do jakości obsługi pasażera.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: art. 18 ustawy o ruchu drogowym; logistyka miejska; transport zbiorowy

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bul, R. (2012). Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych, materiał z międzynarodowej konferencji „Statystyczny obraz metropolii — stan obecny i perspektywy rozwoju” 15–16 listopada 2012, Toruń.

Olszak, P. (2017). Przemysław Olszak wyjaśnia istotę art. 18, https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/przemyslaw-olszakwyjasnia-istote-art-18. (27.12.2020).

Sambor, A. (1999). Priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Warszawa: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.

Szołtysek, J. (2007). Podstawy logistyki miejskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę