Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny
ORCID: 0000-0003-4181-9963
Ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny Adiunkt Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki, kierownik Katedry Podstaw logistyki. Wśród zainteresowań naukowych należy wyróżnić problematykę z zakresu logistyki, szczególnie związaną z: systemami i procesami logistycznymi oraz terytorialnym system zabezpieczenia logistycznego wojsk.
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.7
JEL: A29, H56, M531

Opracowanie dotyczy problematyki kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Celem publikacji jest identyfikacja potrzeb kształcenia kadr logistycznych w systemie logistycznym SZ RP. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „W jakich kierunkach powinna zmierzać oferta kształcenia uczelni wojskowych, aby sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego wojskowego rynku pracy w obszarze logistyki?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (wywiady eksperckie) oraz doświadczenia z realizacji oferty dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Słowa kluczowe: kształcenie kadr logistycznych; system logistyczny Sił Zbrojnych RP; szkolenie logistyków; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego wojsk
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.5
JEL: L91, H56, R40

W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.

Słowa kluczowe: wojsko; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego; zaopatrywanie materiałowe; efektywność ekonomiczna; przesyłki kurierskie

Ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny

Adiunkt Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki, kierownik Katedry Podstaw logistyki. Wśród zainteresowań naukowych należy wyróżnić problematykę z zakresu logistyki, szczególnie związaną z: systemami i procesami logistycznymi oraz terytorialnym system zabezpieczenia logistycznego wojsk.