Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.7
JEL: A29, H56, M531

Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP — problem i wyzwania

Opracowanie dotyczy problematyki kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Celem publikacji jest identyfikacja potrzeb kształcenia kadr logistycznych w systemie logistycznym SZ RP. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „W jakich kierunkach powinna zmierzać oferta kształcenia uczelni wojskowych, aby sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego wojskowego rynku pracy w obszarze logistyki?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (wywiady eksperckie) oraz doświadczenia z realizacji oferty dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kształcenie kadr logistycznych; system logistyczny Sił Zbrojnych RP; szkolenie logistyków; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego wojsk

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Jałowiec, T. (2020). Paradygmaty logistyki wojskowej. Warszawa: Difin.

Jałowiec, T. i in. (2019). System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Raport 2019, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Kurek, S. (red.), Smyk, S., Stankiewicz, G., Grala, D. (2017). Specjalność „logistyka wojskowa” jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej. Praca naukowo-badawcza. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Liberacki, M. (2016). Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego logistyki w kontekście bezpieczeństwa państwa. Systemy Logistyczne Wojsk, (44).

Zadorożny, K. (2016) Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.U. z 2009 r., nr 216, poz. 1678 z późn. zm.).

Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2003, poz. 860).

 

Inne źródła/Other sources

Kursy specjalistyczne w WAT, https://wlo.wat.edu.pl/dydaktyka/kursy-doksztalcajace (31.12.2020).

Oferta Centrum Doskonalenia Kursowego AMW, http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/oferta/centrum-doskonalenia-kursowego (31.12.2020).

Kursy organizowane przez LAW, https://www.wojsko-polskie.pl/law/wykaz-kursow (31.12.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę