Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka w ujęciu ekonomii instytucjonalnej

Ekonomia instytucjonalna pojawiła się w Stanach Zjednoczonych już ponad sto lat temu. Amerykańscy ekonomiści w odróżnieniu od europejskich w małym stopniu koncentrowali uwagę na rozważaniach teoretycznych, natomiast intensywniej skupiali się na wyciąganiu wniosków, które mogły mieć praktyczne zastosowanie w polityce gospodarczej. Logistyka w ujęciu instytucjonalnym wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji działań (czynności) logistycznych, a w gospodarce narodowej funkcjonuje w postaci kilku strategii. Głównymi wyznacznikami jej działania są zespoły metod i teorii, które odgrywają w logistyce istotną rolę.

Celem artykułu jest rozpoznanie i analiza wpływu ekonomicznych determinant funkcjonowania logistyki w gospodarce narodowej w ujęciu ekonomii instytucjonalnej. Głównym problemem badawczym artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Jakie ekonomiczne determinanty decydują o funkcjonowaniu logistyki w gospodarce narodowej?”.

Słowa kluczowe: ekonomia; ekonomia instytucjonalna; logistyka; logistyka gospodarcza; gospodarka narodowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bełdowski, J. (2013). Nieśmiertelne koszty transakcyjne, https://archiwum.rp.pl/artykul/1218637-Niesmiertelne-koszty-transakcyjne.html (17.08.2020).

Bujak, A., Topolska, K., Gębczyńska, A. (2015). Kierunki rozwoju współczesnej logistyki. Technika Transportu Szynowego, (12).

Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley Jr., C. J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Di Maggio, P. J., Powell, P. P. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

Dudek, T., Śmiałkowska, B. (2014). Efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa logistycznego. Logistyka, (6).

Ficoń, K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy ekonomiczne. Warszawa: BEL Studio.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2013). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gołembska, E. (2010). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GUS (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2019,2,19.html (17.08.2020).

Hall, R. E., Taylor J. B. (2004). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kochanowicz, J. (2007). Ekonomiści polscy a nowy instytucjonalizm. W: J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody (red.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Koszewski, R. (2004). Wpływ technologii informatycznych na rozwój rynku usług transportowych, http://www.logistyka.net.pl/bankwiedzy/transport-i-spedycja/item/download/46_3b71 d63803489f5b37e08b699847da2c (17.08.2020).

Krzyżaniak, S. (1997). Logistyka w gospodarce narodowej. Logistyka, (4).

Landreth, H., Colander, P. C. (1998). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rudolf, S. (2009). Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Rydzkowski, W. (1999). Aktualne tendencje w logistyce europejskiej. Logistyka, (1).

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Skowrońska, A. (2009). Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Słomka-Gołębiowska, A. (2009). Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój gospodarczy. W: S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Stachowiak, Z., Stachowiak, B. (2015). Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom 1. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Staniewska, E. (2011). Logistyka w działalności przedsiębiorstw. Logistyka (2).

Stępień, B. (2005). Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji. W: E. Najlepszy (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Witkowski, J. (2004). Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa. W: M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Strony internetowe/Websites

https://mfiles.pl/pl/index.php/Herbert_Simon (15.08.2020)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę