Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 68
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.1
JEL: M29

Identyfikacja kosztów logistyki jest przedsięwzięciem złożonym i trudnym do wykonania w praktyce. Efektywność procesów logistycznych wiąże się wprost z prowadzeniem rachunku ekonomicznego w logistyce i jest zasadniczą determinantą projektowania i realizacji tych procesów, w tym zarządzania nimi. W konsekwencji określenie wpływu kosztów logistyki na współczesne procesy logistyczne wiąże się z identyfikacją właściwości kosztów logistyki, ich oceną oraz określeniem tendencji zmian w rachunku tych kosztów, co odzwierciedlają treści artykułu. W konsekwencji zostały w nim przedstawione wymogi teoretyczno-praktyczne konieczne do spełnienia, aby wykorzystać w pełni wyniki poprawnej identyfikacji wielkości kosztów logistyki do racjonalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: koszty logistyki; efektywność procesów logistycznych; procesowy rachunek kosztów logistyki; systemowe ujęcie i rozpoznanie struktury kosztów logistycznych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.2
JEL: A12

Ekonomia instytucjonalna pojawiła się w Stanach Zjednoczonych już ponad sto lat temu. Amerykańscy ekonomiści w odróżnieniu od europejskich w małym stopniu koncentrowali uwagę na rozważaniach teoretycznych, natomiast intensywniej skupiali się na wyciąganiu wniosków, które mogły mieć praktyczne zastosowanie w polityce gospodarczej. Logistyka w ujęciu instytucjonalnym wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji działań (czynności) logistycznych, a w gospodarce narodowej funkcjonuje w postaci kilku strategii. Głównymi wyznacznikami jej działania są zespoły metod i teorii, które odgrywają w logistyce istotną rolę.

Celem artykułu jest rozpoznanie i analiza wpływu ekonomicznych determinant funkcjonowania logistyki w gospodarce narodowej w ujęciu ekonomii instytucjonalnej. Głównym problemem badawczym artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Jakie ekonomiczne determinanty decydują o funkcjonowaniu logistyki w gospodarce narodowej?”.

Słowa kluczowe: ekonomia; ekonomia instytucjonalna; logistyka; logistyka gospodarcza; gospodarka narodowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.3
JEL: K42

W artykule omówiono zjawisko zwalczania międzynarodowej przestępczości w logistyce na przykładzie kontroli dokonywanych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Celem artykułu jest identyfikacja przestępstw występujących w logistyce w odniesieniu do: towaru, dokumentów, obsługi systemów SENT i ANPRS oraz wynikających z działań przedsiębiorców. Dokonano charakterystyki wykorzystania narzędzi i metod w zwalczaniu przestępczości w logistyce na przykładzie: kontroli SENT, Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS) i analizy kryminalnej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w latach 2018–2020 na podstawie kontroli SENT. Wskazano wybrane instytucje i organy wewnątrzunijne oraz międzynarodowe, powołane m.in. do zwalczania przestępczości w logistyce. Przedstawiono przykłady udaremnionych prób przemytu towarów w transporcie drogowym.

Słowa kluczowe: przestępczość w logistyce; zwalczanie; kontrole SENT; analiza kryminalna; system kar
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.4
JEL: F50

Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego. Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki polityki przemysłowej Unii Europejskiej i możliwości (lub zagrożeń) wynikających z tego dla polskiego systemu gospodarczo- obronnego.

Słowa kluczowe: finanse; polityka przemysłowa; sektor obronny; Europejski Fundusz Obronny
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.5
JEL: L91, H56, R40

W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.

Słowa kluczowe: wojsko; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego; zaopatrywanie materiałowe; efektywność ekonomiczna; przesyłki kurierskie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.6
JEL: A12, L81

Handel w Polsce od wielu lat podlega dynamicznym zmianom. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał i ma coraz większy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, pojawienie się nowych możliwości dotyczących zawierania transakcji handlowych z pominięciem bezpośredniego kontaktu sprzedającego i klienta. Ułatwienia związane ze sprzedażą i kupnem to nie jedyne zalety odgrywającego coraz większą rolę e-handlu (e-commerce). Wraz ze zwiększającą się liczbą transakcji w handlu internetowym dynamiczny rozwój notuje logistyka, bez której żaden rodzaj handlu nie mógłby istnieć. Mowa tu zarówno o transporcie dóbr, jak i przepływie informacji, które dzięki wykorzystaniu Internetu błyskawicznie docierają od sprzedawcy do klienta.

Słowa kluczowe: e-commerce; sklep internetowy; logistyka; logistyczna obsługa klienta; przesyłki kurierskie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.7
JEL: A29, H56, M531

Opracowanie dotyczy problematyki kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Celem publikacji jest identyfikacja potrzeb kształcenia kadr logistycznych w systemie logistycznym SZ RP. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „W jakich kierunkach powinna zmierzać oferta kształcenia uczelni wojskowych, aby sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego wojskowego rynku pracy w obszarze logistyki?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (wywiady eksperckie) oraz doświadczenia z realizacji oferty dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Słowa kluczowe: kształcenie kadr logistycznych; system logistyczny Sił Zbrojnych RP; szkolenie logistyków; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego wojsk
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł