Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Małgorzata Hordyńska
ORCID: 0000-0003-3209-1114

 

Doktor nauk technicznych, pracownik Katedry Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej. Studia magisterskie na kierunku metalurgia, specjalizacja: ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów. Ekspert ds. czystszej produkcji. Adiunkt dydaktyczny, specjalizuje się w zagadnieniach ekologistyki i zagospodarowania odpadów produkcyjnych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.1
JEL: Q50, Q58, Q59

W artykule omówiono podstawowe dokumenty wyznaczające w Unii Europejskiej zmiany w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przykłady organizacji podejmujących współpracę w ramach symbiozy zgodnie z wytycznymi transformacji gospodarczej. Wskazano, jakie z tego tytułu osiągają korzyści. Zaprezentowano rolę logistyki zwrotnej w transformacji gospodarki europejskiej, co może zostać zrealizowane kanałami alternatywnymi, które wykorzystuje większość przedsiębiorstw zmuszonych przemodelować swoją strategię biznesową, by dostosować się do zmieniającego się rynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferują nowe modele biznesowe na przykładzie wybranych firm, w których aktywną rolę odgrywają również konsumenci. Problem badawczy dotyczy analizy zmian wprowadzanych przez wybrane firmy i ich wpływu na logistykę odpadów.

Słowa kluczowe: symbiozy produkcyjne; zarządzanie systemowe; ekologistyka